Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Titrace - laboratorní protokol

Titrace - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Laboratorní protokol obsahu chemikálie a pomůcky použité při neutralizační titraci u stanovování alkality pitné vody. Dále předkládá teorii a postup řešení a nákres. U každého úkolu jsou podrobné výpočty a na konci práce závěr.

Obsah

1.
Chemikálie a pomůcky
2.
Teorie a postup
3.
Nákres
4.
Úkoly
5.
Závěr

Úryvek

"Téma: Neutralizační titrace - stanovení alkality pitné vody
Datum:
Autor:
Třída:

Pomůcky: stojan, titrační baňka, byreta, držáky, nálevka, odměrný válec, kádinka
Chemikálie: HCl (koncentrace 0,1 mol/dm3 ), roztok methyloranže, vzorek vody
Teorie: Neutralizační titrace patří mezi kvantitativní analytické metody. Přidáváme odměřený roztok o známé koncentraci k roztoku zkoumané látky, u které koncentraci zjišťujeme. Konec titrace určí změna barvy acidobazického indikátoru (methyloranž)"

Poznámka

Práce obsahuje nákres. Čistý text je cca 1 strana.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x507579ca6c181.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Titrace_lab_protokol.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse