Seminarky.cz > Životopisy > > > Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Životopis se věnuje utváření politických a sociálních názorů prvního československého prezidenta T.G.Masaryka. Pozornost je věnována zvláště sporům o pravost Rukopisů, hilsneriádě a postoji k monarchii.

Obsah

1.
Dětství
2.
Studium
3.
Počátky kariéry
4.
Spor o Královédvorské a Zelenohorské rukopisy
5.
Hilsneriáda
6.
Vstup do první světové války
7.
Vznik Československa
8.
Ústup z politiky

Úryvek

“ Roku 1865 složil zkoušky a začal studovat gymnázium v Brně. Na školu si musel vydělávat sám, ale v tercii dostal za výsledky stipendium a práci vychovatele v rodině policejního ředitele Antona Le Monniera. Timto získal přístup k bohaté knihovně. Ve osmnácti letech si přestal rozumět s kantory, ředitelem a nepomohl mu ani skandální vztah se čtrnáctiletou dívkou. Byl nucen opustit gymnázium, ale po přímluvě Le Monniera, který právě odcházel do Vídně, mohl dokončit studia v tamějším Akademickém gymnáziu. Maturoval 4. července 1872 a zapsal se na filozofickou fakultu university ve Vídni. Na doktora filozofie promoval v roce 1876.
Později se rozhodl rozšířit si své vzdělání ročním pobytem na lipské universitě. Zde, v pensionu Goeringových, se setkal s dcerou bohatého brooklynského podnikatele Charlottou Garriguovou. Při dlouhých rozhovorech, společné četbě a procházkách se s ní sblížil a v srpnu 1877 zasnoubil. V březnu o rok později přicestoval Masaryk do Ameriky a oženil se.
Po návratu do Vídně přepracoval svou původní habilitační práci a v roce 1879 konečně habilitoval a bezplatně přednášel na universitě. Stal se také otcem dcery Alice a později syna Herberta. Ve Vídni nenacházel kvalitní práci a rozhodoval se zda má odejít. V úvahu přicházela jen Praha, ale s většinou toho, co se děle v Čechách nesouhlasil. Pomocí statí otištěných v brněnské Moravské orlici kritizoval například pasivitu českých politiků či nedůrazné vlastenectví. Pokračoval v psaní odborných statí (Plato jako vlastenec, O pokroku, vývoji a světě) a vyšla mu i první samostatná knížka O hypnotismu. Tato kniha mu zajistila nabídku mimořádné profesury na české části tehdy rozdělené německo-české university v Praze.
Přes názorové střety a řadu nedorozumění byl v prvních letech přijímán a uznáván veřejností. Pokračoval v publikování svých statí a od roku 1883 se stal redaktorem časopisu Athenaeum a později otiskl úvahu o potřebě dál zkoumat pravost rukopisů Královedvorského a Zelenohorského. Vznikl spor, který přerostl v celonárodní aféru. Masaryk ztratil důvěru národa, ale nakonec vyhrál a potvrdil nepravost rukopisů. Celý spor se přenesl od vědy spíše k politice a i Masaryk se stává politikem. V roce 1891 se stal poslancem zemského sněmu, upozornil na sebe několika závažnými projevy, ale v roce 1893 se mandátu vzdal."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x474b27d1c9df3.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
T.G.M.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse