Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Tony Merna: Risk management - recenze knihy

Tony Merna: Risk management - recenze knihy


Kategorie: Management

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o stručnou recenzi knihy Risk management od Tonyho Merny a Faisala F. Al-Thaniho. Autor představuje ve stručnosti obsah kapitol. Nejdříve však vysvětluje samotný pojem řízení rizika. Informuje o tom, jak analyzovat riziko a jak s ním naložit. Krátce se dotýká měnového rizika. V závěru autor popisuje dojmy z knihy.

Obsah

1.
Pojem řízení rizika
2.
Analýza rizika a jiné možnosti zacházení
3.
Modelování rizika
4.
Měnové riziko
5.
Vlastní názor na knihu

Úryvek

"V dnešní době finanční krize je téma řízení rizika velice aktuální, proto jsem si pro svou práci vybral knihu o této problematice - Risk management. Toto téma, které je doménou společností a jejich manažerů, se nepochybně týká každého z nás. Každý člověk se od pradávna dennodenně potýká s rizikem v různé podobě. Již lovci mamutů se vystavovali značnému riziku, aby z uloveného zvířete měli prospěch. Tak jako my dnes se i v dobách minulých snažili riziko řídit, například už Chamurapiho zákoník myslí na pojištění nákladů lodí.
Kniha ve svých deseti kapitolách postupně vysvětluje řízení různých druhů rizik na úrovních „Corporate“, „Strategic business“ a „Project“.
Co to vlastně je risk management neboli řízení rizika? Řízení rizika, ať už se zdá tento pojem jakkoli jednoznačný, zahrnuje v sobě mnoho úkonů, které musí manažeři provést, aby mohli riziko řídit skutečně efektivně, a je úzce spojen s dalšími oblastmi řízení organizace. Kniha samotná má 189 stran, přesto bych ji spíš nazval stručným průvodcem řízení rizika. Každé riziko je velice specifické, ale pro každé riziko platí, že čím více o něm víme tím lépe jej dokážeme analyzovat a řídit. Analýza rizika je tudíž prvním krokem k pochopení rizika. Kniha popisuje mnoho nástrojů vhodných k analýze rizika (např. brainstorming, analýza předpokladů, atd.). Po provedení analýzy rizika je nutné rozhodnout jak s rizikem naložit, tomuto je v knize věnována značná část, popisuje možnosti, které v této situaci manažeři mají jako např. vyvarování se riziku, snížení rizika, zadržení rizika, přenesení rizika.
Kniha dále vysvětluje modelování rizika a možnosti využití software pro řízení rizika a také nutnost přizpůsobit software projektu a nikoli naopak, protože by takto vzniklá omezení výrazně limitovala řízení rizika. Tato část mě velmi zajímala, protože náplní mé práce je analýza informačních systémů."

Poznámka

Práce obsahuje 1 obrázek. V textu se objevují chyby v diakritice.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d1ba562c957d.zip (57 kB)
Nezabalený formát:
Risk_management_recenze.doc (111 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse