Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Trest a odměna ve výchově - esej

Trest a odměna ve výchově - esej

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Eseje

Škola: Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Liberec 1

Charakteristika: V práci se autor zamýšlí nad trestem a odměnou ve výchově. Snaží se popsat co je trest, pochvala a výchova, a jaké jsou jejich funkce. Zaměřuje se i na názory psychologů na trest, věnuje se vztahu mezi vychovatelem a vychovávaným, a jaký mají na sebe vliv. Dále se zamýšlí nad užíváním trestů a pochval, a které z nich jsou nejúčinnější.

Obsah

1.
Úvod
2.
Jak trestat
3.
Co je trest
4.
Názory psychologů na trest
5.
Pochvala a odměna
6.
Vztah vychovatel a vychovávaný
7.
Co je výchova
8.
Životní postoj vychovatele a vliv na výchovu
9.
Jak užívat trestů a pochval
10.
Jaké tresty jsou účinnější
11.
K čemu slouží pochvala
12.
Závěr
13.
Použitá literatura

Úryvek

"Dost jsme se zatím zabývali trestem, nyní se pojďme věnovat jeho protipólu – pochvale a odměně. Co to vlastně je, měli-li bychom nějak tyto pojmy definovat. Jistě je to fakt, situace, která nám je příjemná, přináší nám potěšení, uspokojení. To nás může motivovat, abychom si mohli stejný prožitek zopakovat. Již malé dítě vlastně může zaznamenat okamžiky, které v něm vyvolávají touhu je opakovat, jelikož rozpozná pozitivní odpověď okolí. Může to být jen úsměv, nad kterým se rodina rozplývá a tak to na dítě dělá dobrý dojem. V dalších etapách života může k takovému pozitivnímu posilování docházet, když učíme dítě chodit na nočníček, oblíkat se aj. Zkrátka pozitivní odpověď okolí směrem k dítěti je jím vnímána a má na rozvoj jeho schopností, dovedností a myšlení značný vliv.
Nyní se pojďme bavit o rodičích a vychovatelích a jejich výchovných prostředcích. Pojďme se zeptat a klást si otázku po tom, jestli rodiče upřednostňují způsob „po dobrém“ nebo „po zlém“. Na tuto otázku je těžké odpovědět, obecná odpověď není možná. Je zde potřeba brát v potaz několik aspektů výchovy a vlivů. První věcí je osobnost, která vychovává. Zda-li je to vychovatel nebo rodič. Abychom mohli porozumět způsobu výchovy, musíme zkrátka poznat osobnost vychovávajícího, jeho vztah k vychovávanému, jeho zkušenosti, minulost a spoustu jiných osobnostních znaků a věcí. Na základě rozdílnosti osobností vychovávajících proto není možné, aby jedno dítě bylo absolutně stejně vychováváno dvěma vychovateli, aby oba vychovatelé se ve všem shodli. Zde můžeme poznat význam zkušeností a osobnostních rysů jednotlivých lidí. Mluvíme-li o vychovatelích, měli bychom zmínit několik věcí. Myslíme si, že aby mohla výchova probíhat úspěšně a správně, je důležité, aby vychovatel měl určité náležitosti, schopnosti a dovednosti – studium, které je adekvátní k jeho zaměstnání a jako další věc, na kterou bychom kladli důraz je určitá osobní sebejistota. Aby byl vychovatel schopen dobře a adekvátně reagovat v náročných či někdy až vyhrocených situacích je potřeba sebejistota. Ta by mu měla pomoci si zachovat rozum, aby si dokázal odůvodnit proč co v dané situaci má i nemá udělat. Není možné, aby výchova probíhala správně, když sám vychovatel je nejistý a vlastně neví v základních věcech, zda-li jedná správně či nikoli. Svou sebejistotou by měl působit na vychovávané jedince, aby jim mohl být alespoň částečným vzorem a předavatelem hodnot. Odchylky od psychického zdraví by měly být nepřípustné. Extrémně laxní přístup k práci, kdy děti v podstatě nemají hranice toho co smí a nesmí jen kvůli tomu, aby vychovatel nemusel použít trestu nebo výhružky či opak by mohly vést k patologii. V rodičovské roli je téma trestu i odměny na denním programu. Pokud se ale více zamyslíme, můžeme obecně říci, co je už je považováno za trest a co ne? V jedné rodině je považováno za trest, když dítě dostane pohlavek či jednu ránu na zadek, v jiné rodině rodič vnímá jako trest pro dítě už to, když se zašklebí. Co je lepší? Jaká je hranice trestu? Odpověď na otázku také nemůže být brána obecně. Typ trestu totiž nezávisí jen na rodičích ale na dětech, jak už jsme výše zmínila. Pro každého je zkrátka trest něco jiného a tak je to potřeba brát. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17601
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse