Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Trestní právo

Trestní právo


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně popisuje trestní právo. Popisuje dělení, funkce a procesní trestní právo a vysvětluje základní pojmy.

Obsah

1.
Zásady trestního práva
2.
Trestní čin
3.
Pachatel trestního činu
4.
Zásady trestního řízení
5.
Státní zastupitelství a policie
6.
Obviněný a obhájce
7.
Poškozený
8.
Vazba

Úryvek

"zásada stíhání jen ze zákonných důvodů – nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví trestní řád
zásada presumpce neviny – dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vyslovena vina, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení hledět, jako by byl vinen. Vina musí být prokázána zákonnými prostředky. Obviněný není povinen dokazovat svou nevinu. Nesmí být nijak donucován k výpovědi nebo přiznání.
Vina musí být prokázána bezpečně a nadě vší pochybnost – v pochybnostech se má rozhodnout vždy ve prospěch obžalovaného a jestliže tedy po provedení všech dostupných důkazů zůstanou pochybnosti o vině, následuje zprošťující zůstatek.
Pro vysvětlení:
trestní právo – pokud je někdo podezřelý ze spáchání nějakého trestného činu, toto mu musí prokázat státní zástupce. Pokud ne, bude obviněný zproštěn obvinění
civilní právo – pokud podáme žalobu na našeho dlužníka jako žalovaného, musíme mu prokázat to, že nám danou částku opravdu dluží. Pokud toto prokážeme a on začně tvrdit, že nám již peníze dal, musí to prokázat on.
zásada obžalovací – jde o rozdělení funkcí mezi obžalobu a obhajobu a soud. Výkon každé této funkce je svěřen zvláštnímu subjektu.
Obžaloba – státní zástupce
obhajoba – obžalovaný a obhájce
soud - řídí jednání
zásada vyhledávací – orgány činné v trestním řízení musí zjišťovat důkazy
zásada ústnosti a bezprostřednosti – soud rozhoduje na základě ústního přednesu stran a ústně provedených důkazů a má rozhodnout jen na základě důkazů, které byly před ním provedeny.
zásada veřejnosti - trestní věci se před soudem projednávají veřejně tak, aby se občané mohli projednání účastnit a jednání sledovat
zásada práva na obhajobu – ten, proti němuž se řízení vede, musí být v každém období řízení poučen o právech umožňujícím mu plné uplatnění pbhajoby a o tom , že si může zvolit obhájce
Subjekty trestního řízení

Orgány činné v trestním řízení – OČR:
soud
státní zástupce
policejní orgán
osoba, proti níž se jednání vede – podezřelý, obviněný, obžalovaný či odsouzený
poškozený"

Poznámka

albrechtova střední škola

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56940eabb5113.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Trestni_pravo_1.doc (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse