Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Trestní právo

Trestní právo


Kategorie: Sociálně-právní škola, Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce je zaměřena na téma Trestní právo. Práce rozebírá pojem, prameny a účel trestního práva, právní normy, protiprávní jednání, funkce a zásady trestního práva, trestní zákon, systém trestu, tresty mladistvých, trestní právo procesní, subjekty trestního řízení, zadržení, průběh trestního řízení.

Obsah

1.
Pojem trestní právo
2.
Prameny trestního práva
3.
Účel trestního práva
4.
Právní normy
5.
Protiprávní jednání
6.
Funkce a zásady trestního práva
7.
Trestní zákon
8.
Systém trestu
9.
Tresty mladistvých
10.
Trestní právo procesní
11.
Subjekty trestního řízení
12.
Zadržení
13.
Průběh trestního řízení

Úryvek

"5. Trestní právo
5. 1 Pojem, prameny a účel trestního práva
Pojem, prameny a účel trestního práva
• Trestní právo je odvětvím veřejného práva
• Trestní právo je souhrn norem o trestání osob za závažná provinění (trestné činy) proti chráněným společenským a individuálním zájmům
• Rozdělujeme:
 Trestní právo
o Hmotné (materiální)
o Procesní (formální)
o Správní
Hmotné (materiální) právo
• Upravuje podmínky trestně právní odpovědnosti FO
• Co je trestný čin řeší
• Jaký trest je za něj uložen"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56fc1a332abcc.zip (24 kB)
Nezabalený formát:
trestni_pravo1.doc (121 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse