Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Trestní řízení ve věcech mladistvých

Trestní řízení ve věcech mladistvých

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá trestním řízením ve věcech mladistvých a mládeže dle z.č. 218/2003 Sb. V práci najdeme historii trestněprávního systému zabývající se delikvencí mládeže, hlavní zásady řízení a druhy ukládaných opatření. Jsou zde také vysvětleny nejdůležitější pojmy týkající se tématu.

Obsah

1.
Historie trestněprávního systému ve věcech mladistvých
2.
Vymezení některých pojmů dle ZSM
2.1
Odpovědnost mladistvého
2.2
Provinění
2.3
Opatření
2.4
OSPOD – orgán sociálně právní ochrany
2.5
Probační a mediační služba - PMS
3.
Hlavní zásady řízení
3.1
Zásada retroaktivity
3.2
Subsidiarita trestních opatření
3.3
Individuální přístup
3.4
Přiměřenost, spolupráce s OSPOD
3.5
Chránit osobní údaje a soukromí osoby, presumpce neviny
3.6
Právo na projednání bez zbytečného odkladu
3.7
Ochrana zájmů poškozeného
3.8
Specializace orgánů činných podle tohoto zákona
4.
Řízení ve věcech mladistvého
5.
Vazba mladistvého
6.
Druhy ukládaných opatření
6.1
Výchovná opatření
6.2
Ochranná opatření
6.3
Trestní opatření
7.
Použitá literatura

Úryvek

"Vazba mladistvého

Mladistvý může být vzat do vazby jedině tehdy, nelze-li účelu vazby dosáhnout jinak (§ 46, odst. 1 ZSM). Platí zde obecné ustanovení § 67 tr. řádu. Vazba v případě mladistvého je krajním a výjimečným řešením, kdy je potřeba vždy zkoumat, zda nelze jejího účelu dosáhnout jinak, např. přijetím slibu mladistvého, že povede řádný život, přijetím peněžité záruky, záruky zájmového sdružení občanů nebo důvěryhodné osoby, dohledem probačního úředníka. Dle § 46 odst. 2 ZSM je o zadržení, zatčení nebo vzetí mladistvého do vazby třeba bezodkladně vyrozumět jeho zákonného zástupce, OSPOD, PMS, zaměstnavatele. Pokud jde o mladistvého, kterému byla uložena ochranná výchova, též zařízení, ve kterém ochrannou výchovu vykonává. Doba trvání vazby mladistvého je nejdéle dva měsíce, a jde-li o zvlášť závažné provinění, šest měsíců. Vazbu lze prodloužit až o další dva měsíce a u zvlášť závažného provinění o dalších šest měsíců. K tomuto prodloužení může dojít pouze jednou v přípravném řízení a jednou v řízení před soudem. § 48 ZSM výslovně stanovuje povinnost orgánům činným dle tohoto zákona, aby samostatně a bez dalšího podnětu v každém stádiu trestního řízení zkoumaly, zda důvody vazby mladistvého trvají. Pokud netrvají, aby jej neprodleně propustily, a pokud trvají, zda je nelze nahradit jinými opatřeními. Při tom spolupracují s PMS. Mladistvý musí být ve výkonu vazby a po dobu zadržení (§ 75 – 77 tr. řádu) umístěn odděleně od dospělých. Toto neplatí, pokud nemůže být zadržen na místě určeném pro výkon zadržení mladistvých vzhledem k nutnosti zajistit jeho bezpečnost nebo bezpečnost jiných osob nebo není k dispozici takové dosažitelné místo.

Druhy ukládaných opatření

Výchovná opatření
výchovnými opatřeními jsou (§ 15 odst. 2)
a) dohled probačního úředníka (povinnost mladistvého spolupracovat)
b) probační program (terapeutický program, psychologické poradenství, program sociálního výcviku aj.)
c) výchovné povinnosti (např. bydlení s rodiči, vykonání obecně prospěšné činnosti, náhrada škody)
d) výchovná omezení (např. nenavštěvovat určité akce, neužívat návykové látky)
e) napomenutí s výstrahou (méně závažná provinění – např. napadení spolužáka ve škole, odcizení peněženky v šatně apod.)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17129
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse