Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Trh půdy, práce a kapitálu - maturitní otázky

Trh půdy, práce a kapitálu - maturitní otázky


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zpracováním maturitní otázky z oblasti ekonomiky s konkrétním zaměřením na trh práce, kapitálu a půdy.

Obsah

1.
Trh půdy
a) Poptávková křivka
b) Nabídková křivka
2.
Trh kapitálu
a) Poptávka
b) Nabídka
c) Nabídka peněz
d) Členění trhu
e) Členění kapitálu
3.
Trh práce
a) Práce
b) Rozdělení
4.
Mzdy
a) Druhy nezaměstnanosti
b) Poptávka
c) Vlivy působící na poptávku
d) Nabídka
e) Vlivy působící na nabídku
f) Elasticita poptávky

Úryvek

MZDY
Mzda je ohodnocení práce výkonu neboli cena práce
- může mít následující podoby: peněžní
naturální
podílová (% z tržby)
úkolová (kde se výkon dá změřit)
časová (záleží na přesnosti – účetní)
akordní (mzda za určitou sjednanou práci)
hrubá (součet všech položek mzdy, na kterou má pracovník právo)
Druhy nezaměstnanosti:
a) frikční – vzniká z neinformovanosti (o volných pracovních místech) a migrace prac. sil
b) strukturální – může mít 4 podoby:
1. cyklická – střídání hospodářského cyklu
2. sezónní . střídání ročních období (zemědělství, turismus, stavebnictví)
3. profesní – nezaměstnanost v určitém oboru
4. regionální – nezaměstnanost v určité oblasti
c) dobrovolná X nedobrovolná – víc volných míst než uchazečů X míň volných míst než uchazečů

pomoc při nezaměstnanosti: stát vyplácí sociální dávky prostřednictvím ÚP
- nezaměstnanost se vyjadřuje tzv. mírou nezaměstnanosti

míra
nezaměstnan. = počet nezaměstnaných . 100
(%) všichni práce schopní pracující

Poptávka
Poptávka – je množství jednotlivých druhů, které jsou kupující ochotni koupit na trhu
Poptávková tabulka – je to vyjádření množství při různých cenách uspořádání do tabulky
Poptávková křivka – je grafické vyjádření téhož
Poptávku rozlišujeme a) agregátní (je to poptávka po veškerém druhu zboží)
b) individuální (je poptávka 1 kupujícího)
c) dílčí (poptávka po 1 druhu výrobku)

zákon klesající poptávky – s klesající cenou roste poptávané množství
komplement – je to zboží, které provází prodej jiného zboží (hodinky bez baterek)
substitut – je to zboží, kterým se dá nahradit zkoumané zboží (maso)
důsledkový efekt – je-li důchod daný, můžeme si při vyšších cenách koupit méně a naopak
substituční efekt – při zdražení mění lidé struktury své potřeby, sníží podíl zdraženého výrobku a zvýšit podíl jiného

Poznámka

Dobře, přehledně zpracováno.Práce obsahuje i přehledové náčtry křivek vývoje. Práce je sice na 7 stranách, ale jedná se o heslovité záznamy a mnoho obrázků. V čitém textu by to bylo na max. 2 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x44441aae8b18b.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Vyrobni_faktory.doc (82 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse