Třicetiletá válka


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce obsahuje stručné výpisky k Třicetileté válce, zahrnující všechny její fáze, příčiny i následné důsledky.

Obsah

1.
Rozdělení stran + příčiny
2.
První (česká) fáze + potrestání českého odboje
3.
Druhá fáze - Falcká válka
4.
Třetí fáze - Dánská válka
5.
Čtvrtá fáze - Švédská válka
6.
Pátá fáze - Švédsko-francouzská válka
7.
Důsledky

Úryvek

"Třicetiletá válka
- 1618 – 1648
- Snaha španělských a rakouských Habsburků vytvořit ze sebe vládnoucí rod Evropy a prosadit rekatolizaci
- Liga
o Španělští Habsburkové
o Rakouští Habsburkové
o Německé katolické státy
- Unie
o Anglie
o Francie
o Dánsko
o Švédsko
o Nizozemí
o Protestantské německé státy, v čele Falc a Sasko
- Vypukla v Čechách
- Broumov, Hrob"

Poznámka

Práce obsahuje barevná zvýraznění důležitých údajů.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x575b239836c1f.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
tricetileta_valka.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse