Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Trnava - slovensky

Trnava - slovensky


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o popis slovenského města Trnava z pohledu nejen jeho historického vývoje, ale také z pohledu společenského i kulturního života v tomto městě.

Obsah

1.
Mesto Pamiatky
2.
Sociálno-kulturny život

Úryvek

"Sociálno-kulturny život
Trnava je stredisko kulturneho a spoločenského života a patrla aj v minulosti. Odmitnutie inej a uznanie Bernolákovskej kodifikácie jazyka Trnavu povýšilo v spoloč.kultur. živote. Mikuláš Sneider Trnavský založil mnohostranné muzeum Slovenskej národnej hudby. Kodaly s Trnavským komponovali spolu a a sú aj osobnosti v našej hodobnej histórii.V prezentačných dňoch ich môžeme počuť v budovách Slovenského muzea od roku 1954. Je to originalny Klariský kláštor, ktorý sa datuje od roku 13 storočia.Kratko potom král Bela IV,dal mestu kraľovské výsady.Koltúrne momenty dali Trnave realistický obraz. Prekrásny komplex budov barokových univerzity a veľa univerzitných kostolov.Nie nadarmo sa Trnave hovorí malý rým Parva Roma.Počas druhej svetovej vojny vlastne po nej sa mesto rozrastalo ešte rapídnejšie.Dnešná populácia je 72 000 obyvaťeľov, a tato expanzia zavisela od stavby bytov, komunikácii, školy, kultur.inštitucií a športových podujatí.V Trnave je 18 stredných škôl a tri univerzity. Trnava je aj organizátorom rôznych kult. A šport. Aktivít. Veľa z nich má aj medzinárodnú účasť.Trnava je centrom sportu západného slovenska, je tu veľmi známy futbalový team Spartak Trnava v 70 tych rokoch dostala 5 majstrovských titulov.Mesto je známe aj dobrou atletikou.Nová epocha v Trnave sa zdá stará.Snád sa to vráti spať. V atletických dôkazoch, tak aj v kulturnom a spoločenskom živote. V Trnave je veľa základných a stredných škôl.Po 215 rokoch sa do Trnavy vrátila aj univerzita v roku 1989. Trnava sa stala aj arcibiskupstvom a sídlom biskupa Slovenska."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: nat_geogx0001.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Trnava.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse