Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Trombóza a antitrombotická léčba - maturitní otázka

Trombóza a antitrombotická léčba - maturitní otázka


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z hematologie, která se v heslech věnuje popisu příčin, průběhu a možnostem léčby trombózy.

Obsah

1.
Příčiny trombózy
2.
Trombofilní stavy
a) Vrozené
b) Získané
3.
Cíl antitrombotické léčby
4.
Antikoagulační léčba a její monitorování
a) Přímá
b) Nepřímá

Úryvek

"Příčiny:
 Poškození cévní stěny ( stimulace krevních destiček – agregace, tvorba nástěnného trombu ) - trombóza arteriální ( podávání ASA)
 Změny procesu krevního srážení:
• zvýšená aktivita krevní destičky
• zvýšená aktivita koagulačních faktorů
• snížená hladina inhibitorů krevního srážení
• snížená aktivita činitelů fibrinolytického systému
 změny v krevním toku – stagnující krevní proud (vznik krevní sraženiny – mechanismem hemokoagulace ) - trombóza žilní ( podávání LMWH, dikumarinů )"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48249a196b7ea.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Tromboza.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse