Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Tvar a velikost Země, pohyby Země

Tvar a velikost Země, pohyby Země


Kategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje stručné informace o tvaru, rozměrech či pohybech planety Země.

Obsah

1.
Tvar Země
2.
Rozměry Země
3.
Pohyby Země a jejich důsledky
4.
Střídání ročních období

Úryvek

"TVAR A VELIKOST ZEMĚ, POHYBY ZEMĚ
1. Tvar Země
- Kulovitý nepravidelný, na pólech zploštělý
- GEOID- těleso nejpřesněji vystihující tvar Země
- Rotační /referenční elipsoid/ - upravený tvar pro potřeby kartografie

2. Rozměry Země
Rovníkový průměr 12 756 km
Poledníkový průměr 12 713 km
Obvod rovníku 40 075 km
Povrch Země 510 mil. km2

3. Pohyby Země a její důsledky
A: Rotační pohyb /otáčení kolem osy/ - otáčení za jeden den, střídání dne a noci, 23 hodin 56 minut a 4 sekundy
B: Oběh Země kolem Slunce – 365,25 dne, střídání ročních období, během oběhu Země kolem Slunce se mění intenzita slun. Záření

Coriliosova síla = síla zemské rotace"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5251b1196d0c7.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Tvar_velikost_pohyby_Zeme.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse