Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Typy nákupního chování spotřebitelů

Typy nákupního chování spotřebitelů


Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se esejistickou formou zabývá typy nákupního chování spotřebitelů. Popisuje 3 základní druhů nákupního chování s příkladem na vzorové rodině - rozebírá jednání otce, matky a syna.

Obsah

1.
Otec – racionální chování
2.
Matka – impulzivní chování
3.
Syn – zvyklostní chování

Úryvek

"Na příkladu členů fiktivní rodiny se pokusím popsat 3 typy rozhodování při nákupu produktů. V praxi se však tyto typy u každého člověka prolínají podle typu zamýšleného výrobku.

Otec – racionální chování
Po pečlivém uvážení potřebnosti daného výrobku provede analýzu trhu. Zjistí si ceny u výrobce, prodejců ve bydlišti a při služební cestě i v krajském městě, kde je větší výběr jak produktů, tak i prodejců. Určí si nejvhodnějšího prodejce. Kontaktuje jej při osobní návštěvě prodejny a seznámí se s technickými parametry výrobku, cenou základní sestavy výrobku a cenou při dokoupení příslušenství. Prodejce jej rovněž informuje o možnostech záručního, pozáručního servisu a reklamace. Po shromáždění všech informací se otec rozhodne produkt koupit. Ze způsobů zaplacení produktu (hotovost, platební karta, bankovní převod, spotřebitelský úvěr atd.) si vybere optimální a po uskutečnění platby se stává majitelem výrobku.
Tento postup lze doporučit u výrobku dlouhodobé spotřeby.

Matka – impulzivní chování
Chování matky se vyznačuje krátkou dobou mezi výběrem dotyčného výrobku a uskutečněnou koupí. Nebere zřetel na jiné výrobky stejného typu. Nechává se ovlivnit prodejními akcemi a slevami výrobků. Nakupuje výrobky bez toho, aby si rozmyslela potřebnost výrobku. Po příchodu domů si uvědomí, že tento výrobek je nepotřebný. Velkou roli často hrají reference jejich známých a příbuzných. Fyzicky se jedná o produkty malých a středních rozměrů. Tohoto chování využívají prodejní řetězce a výrobci nových produktů.
Tímto chováním nakoupené produkty jsou zpravidla produkty krátkodobé spotřeby.

Syn – zvyklostní chování
Syn se při nákupu nechává ovlivnit zvyklostním chováním. Nakupuje výrobky, u kterých si provedl analýzu, ale v nákupech se jeho chování projevuje navenek jako impulzivní. Ví však, že výrobek splňuje jeho kritéria ceny, technických parametrů, apod., a proto již nemusí vynakládat energii na analytickou činnost. Namátkově sleduje požadované hlediska u jiných výrobců, aby byl schopen v nejkratší době změnit dodavatele. Při na expanzi nového výrobku na trh provede analýzu nákupu novějšího výrobku jako v případě racionálního chování. Poté se rozhodne pro výhodnější variantu.
Zvyklostního chování u svého zákazníky se snaží dosáhnout prodejci zavedených značek výrobků."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x471344e81eca4.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Typy_nakupniho_chovani.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse