Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > US GAAP a Direktivy EU

US GAAP a Direktivy EU


Kategorie: Účetnictví, Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta, Praha 6 - Suchdol

Charakteristika: Text seznamuje s účetnictvím podle mezinárodních standardů. Podrobně popisuje US GAAP - americké všeobecně uznávané účetní zásady. Informuje nejen o jejich koncepčním rámci, cílech a charakteristikách, ale také o procesech tvorby, i orgánech zajišťující jejich vydávání. Druhá část práce se zabývá direktivami EU. Věnuje se stručné charakteristice čtvrté, sedmé a osmé direktivy.

Obsah

1.
US GAAP (americké všeobecně uznávané účetní zásady)
1.1.
Koncepční rámec US GAAP
1.2.
Cíl US GAAP
1.3.
Kvalitativní charakteristiky
1.4.
Proces tvorby US GAAP
1.5.
Orgány zajišťující vydávání US GAAP
1.5.1.
FAF - Zakládající organizace finančního účetnictví
1.5.2.
FASB - Rada pro vydávání standardů finančního účetnictví
1.5.3.
FASAC - Poradní orgán pro standardy finančního účetnictví
1.6.
Hierarchie US GAAP
1.6.1.
Kategorie A až D
2.
Direktivy EU
2.1.
Čtvrtá direktiva
2.2.
Sedmá direktiva
2.3.
Osmá direktiva

Úryvek

" Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství z roku 1957 – tzv. římská smlouva si ve své preambuli klade za cíl vytvořit základy, na nichž by bylo možno uskutečnit spojení evropských zemí s cílem zabezpečit společnou činností jejich hospodářský a sociální pokrok. Na základě této smlouvy, jež představuje právní základ harmonizace, se uskutečňuje přizpůsobování legislativy členských států prostřednictvím vydávaných norem – direktiv. Ty zabudovává každá země EU do své národní úpravy.

Tedy příprava volného pohybu zboží, osob a kapitálu v zemích EU vyžaduje vytvořit jednotné podnikatelské prostředí včetně harmonizace daňového systému, finančního účetnictví a právních norem o kapitálových společnostech. Nástroji této harmonizace jsou pak tedy právě směrnice – direktivy Evropské unie závazné pro všechny členské státy, což platí i pro státy kandidátské.

Avšak i poté, co jednotlivé země EU zabudovaly do svého účetnictví direktivy EU, zůstávají jejich účetní systémy značně odlišné. Direktivy totiž zahrnují v mnohých případech právo volby, což umožňuje jednotlivé zemi respektovat svá specifika. Mezi ně patří historický vývoj (včetně kulturních a sociálních aspektů a dosaženého stupně podnikatelské etiky), současné ekonomické prostředí (zejména soustava daní, obchodní právo aj.) a řada dalších aspektů. Důsledkem toho je nesrovnatelnost účetních informací v rámci EU. Informace zpřesňované formou poznámek (přílohy) k výkazům mohou sice tuto nesrovnatelnost zčásti zmírnit, aleje ve velmi omezené míře.

Značná část odlišností účetních systémů zemí EU vyplývá ze způsobu financování podniků. V anglosaské oblasti se podniky obracejí pro kapitál na rozvinutý kapitálový trh. Více než jinde zde využívají volných peněz široké veřejnosti. Naproti tomu v kontinentální Evropě má stále ještě na financování podniků rozhodující podíl bankovní sektor. Toto má dopad na účetní systémy jednotlivých zemí.

Pro oblast účetnictví byly vypracovány tři direktivy, které tvoří kodex účetní legislativy EU: 4. direktiva (upravující účetní výkazy a přílohu), 7. direktiva (upravující konsolidaci účetních výkazů) a 8. direktiva, která se týká auditorů – osob ověřujících účetní výkazy."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů: http://a-is-a.eu/index.php?ln=1&tm=29&om=207&z_id=c_reg-usr-SU-2-2_c; www.vse.cz/polek/download.php?jnl=aop&pdf=240.pdf.
Semestrální práce z předmětu Účetnictví podle mezinárodních standardů - Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18526
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse