Učení


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně přibližuje učení. Charakterizuje jej, všímá si jeho mechanismů, podmínek, druhů, lidského učení i faktorů majících vliv na uchování určitého obsahu v paměti. Nezapomíná na výsledky učení.

Obsah

1.
Charakteristika učení
2.
Mechanismy učení
3.
Podmínky učení
4.
Druhy učení
5.
Rozlišení lidského učení
6.
Faktory mající vliv na uchování určitého obsahu v paměti
7.
Výsledky učení

Úryvek

"Učení

- každý člověk se po celý život ustavičně mění
- tyto změny jsou způsobeny mnoha faktory, mezi kterými hraje významnou roli učení
- úzce souvisí s poznáváním
- základní předpokladem pro schopnost učit se je paměť
- v učení se utváří návyky a osobní vlastnosti
- lidé si na základě život. zkušeností osvojují nové dovednosti, znalosti i postoje
- učí se, jak jednat s lidmi a řešit nejrůznější problémy
- životní zkušenosti ovlivňují lidské citové prožívání a podílejí se na formování osobnosti
- učení lze definovat jako veškeré behaviorální a mentální změny, které jsou důsledkem životních zkušeností
- ne všechny změny, k nimž u člověka během jeho života dochází, lze považovat za výsledek učení
- některým reakcím a vzorcům chování se člověk musí učit..k takovým vrozeným reakcím patří reflexy – dotkneme-li se rukou něčeho horkého, automaticky ucukneme
- na základě učení lze získat nové adaptace během několika hodin
- učení slouží především k relativně pružnému přizpůsobení se proměnlivému životnímu prostředí
- učení v mnoha případech probíhá bezděčně, někdy dokonce bez účasti vědomí
- člověk má také schopnost záměrného učení, v jehož průběhu ke zpracování a zapamatování informace přispívají například myšlení a vůle

Mechanismy učení:

1. asociace = spojení různých obsahů našeho vědomí utvořených na základě jejich společného výskytu v časových souvislostech
2. zpevňování = ke zpevňování dochází, když je určité chování odměněno nebo trestáno. Opakem zpevňování je vyhasínání
3. nápodoba a identifikace = úplné či částečné převzetí aktů chování od jiných osob z okolí"

Poznámka

Práce má heslovitou formu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47a82b5b71170.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Uceni.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse