Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Účetní doklady - maturitní téma z účetnictví a ekonomie

Účetní doklady - maturitní téma z účetnictví a ekonomie


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43, Praha 10

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní téma z ekonomických předmětů. Obsahuje vše podstatné k danému tématu, je jasná a přehledná, bez zbytečností. Autorce posloužila konkrétně ke školní maturitní zkoušce na Hotelové škole.

Obsah

1.
význam účetnictví
2.
účetní doklady
- druhy
- opravování
- náležitosti
- zpracování a koloběh
3.
faktura
4.
dodací list
5.
příjemka, výdejka, převodka
6.skladová karta
7.
inventární karta
8.
výpis z bankovního účtu

Úryvek

"Význam účetní dokumentace: podklad pro účtování a potvrzuje, že hospodářská operace proběhla
Hospodářská operace = uzavření smlouvy s bankou o poskytnutí úvěru, výplata mezd zaměstnancům
Účetní případ = hospodářská operace, která je podložená účetním dokladem (přijatá tržba v hotovosti do pokladny, došlá faktura za prodaný materiál)
ÚČETNÍ DOKLADY – potvrzují hospodářskou operaci
Druhy:
1. Podle obsahu
a) Vnitřní – zachycují pohyb majetku uvnitř firmy (výdajový pokladní doklad, převodka materiálu)
b) Vnější – zachycují vztah podniku k jeho okolí
• Došlé – z okolí podniku do podniku (došlá faktura od dodavatele, výpis z BÚ)
• Vydané - vyhotoveny v podniku, posílají se do jeho okolí (vydaná faktura odeslaná odběratelům)
2. Podle počtu dokumentovaných účetních případů
a) Jednotlivé – slouží pro jednotlivý účetní případ, vyhotoveny v 1 den
b) Sběrné – slouží pro více účetních případů za určité časové období (měsíční výdejky materiálu)
Náležitosti účetních dokladů: jsou dané zákonem o účetnictví
1. Označení dokladu – název a číslo
2. Obsah, identifikace účastníků
3. Peněžní částka
4. Datum vyhotovení účetního dokladu
5. Datum uskutečnění účetního případu
6. Podpisy odpovědných osob za účetní případ a za zaúčtování

Daňový doklad – má tyto náležitosti navíc
 DIČ účastníků (daňové identifikační číslo – přiděluje finanční úřad)
 Peněžní částka – cena bez DPH, sazba a výše DPH, cena celkem (včetně DPH)

Vyhotovování účetních dokladů:
Účetní doklad musí být vyhotoven včas, ihned po uskutečnění hospodářské operace, jasně a jednoznačně.
Musí být čitelný, srozumitelný a trvanlivý


Opravy chyb v účetních dokladech:
a) Neúčetní způsob – chybný údaj přeškrtneme tenkou čarou, nadepíšeme správný údaj + datum a podpis opravující osoby, není vhodné používat u pokladních dokladů

b) Účetní způsob
• Nový doklad – vyhotovujeme v případě, že původní doklad máme ještě k dispozici
• Opravný doklad – vyhotovujeme v případě, že chybný doklad byl již odeslán"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5417154ce0d3c.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Ucetni_doklady_15.9.2014.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse