Účetní případy


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha 1 - Staré Město

Charakteristika: Práce obsahuje účetní případy zaúčtované podle účetních norem.

Obsah

1.
Účetní případy

Úryvek

"Osobní vklad 221/411
úhrada faktury od odběratele 221/321
úhrada ostatních pohledávek 221/ost. Pohledávkové účty
výběr pro osobní spotřebu 411/221
úhrada dodavatelské faktury 321/221
převod mzdy na osobní účet zaměstnance zaměstnanci/221
platba daní, pojistného náklad/221
poplatky bance náklad/221
poskytnutý úvěr připsán podnikateli na bú:
výpis z bú 261/221
výpis z úvěrového účtu 221/261
splátka úvěru:
výpis z bú 261/221
výpis z úvěrového účtu 221/261
osobní vklad
osobní vklad podnikatele do pokladny 211/411
tržby v hotovosti za neposkytnuté služby 211/výnos
nákup materiálu za hotové 111/211
hotově zaplacen inzerát v místních novinách náklad/211
hotově zaplacen nákup kancelářských potřeb náklad/211
za právní poradu zaplaceno hotově náklad/211
výběr podnikatele pro osobní potřebu 411/211
nákup kopírovacího stroje DHM/211
přebytek v pokladně pohledávka/ostatní finanční výnosy
manko v pokladně MaFŠM/ost. Finanční náklad
manko předepsáno pokladníkovi k úhradě pohledávka/zaměstnanci
výplata mezd zaměstnancům zaměstnanci/211
Úhrada faktury od odběratele 211/POHL.
Úhrada faktury od odběratele za materiál 211/pohledávka
Tržby za prodané zboží 211/výnos
Příjmový pokladní doklad na výběr peněz z účtu 211/261
Výplata mezd zaměstnancům v hotovosti zamci/211
Výpis z běžného účtu 221/261
Nákup poštovních známek za hotové 213/211
Výdej známek do spotřeby ostatní daně/213
Přebytek na ceninách 213/OFV"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53692b14692a5.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Ucetni_pripady_6.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2971x
2. Vypravování 2164x
3. Reportáž 1696x
4. Lakomec-Moliere 813x
5. Slohové práce 557x
6. Bylo nás pět 445x
7. Stížnost 369x
8. Odpověď na poptávku 345x
9. Odpověď na objednávku 302x
10. Pythagoras 301x