Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Účetnictví a souvislý účetní příklad

Účetnictví a souvislý účetní příklad

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: BIBS - vysoká škola B.I.B.S., a.s., Brno

Charakteristika: Práce z účetnictví je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část podává charakteristiku účetnictví, popisuje účetní jednotky a období a také předmět a funkce účetnictví. Následuje přehled obecně uznávaných účetních zásad a typů účetních dokladů a nechybí seznámení s účetními výkazy nebo účetní závěrkou. Praktická část má podobu vypracování souvislého účetního příkladu za jedno měsíční období fiktivní firmy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika účetnictví
2.1.
Účetnictví
2.2.
Účetní jednotky
2.3.
Účetní období
2.4.
Předmět účetnictví
2.5.
Funkce účetnictví
3.
Obecně uznávané účetní zásady
4.
Účetní doklady
4.1.
Typy účetních dokladů
4.2.
Náležitosti účetních dokladů
5.
Účet a účetní knihy
5.1.
Účet
5.2.
Hlavní kniha
5.3.
Účetní deník
6.
Účetní výkazy
6.1.
Rozvaha (bilance)
6.2.
Výkaz zisků a ztrát
7.
Účetní závěrka
8.
Souvislý účetní příklad
8.1.
Účetní osnova
8.2.
Použité zkratky a symboly
8.3.
Počáteční stavy účtů
8.4.
Účetní deník za duben 2012
8.5.
Hlavní kniha k 30. 4. 2012
8.6.
Účetní výkazy k 30. 4. 2012
9.
Závěr

Úryvek

"2 Charakteristika účetnictví
2.1 Účetnictví
„Účetnictví lze stručně charakterizovat jako proces poznávání, měření, evidence a zprostředkování ekonomických (hodnotových) informací umožňujících rozhodování uživatelů těchto informací.“1
Účetní informace jsou určeny nejen manažerům, ale i externím uživatelům – tuzemským i zahraničním. Informace o finanční situaci podniku se předkládají formou účetních výkazů.
Prvkem účetnictví je syntetický účet, který může obsahovat další analytické účty. Označení analytických účtů je v kompetenci účetní jednotky. Prostřednictvím účtů se zaznamenávají jednotlivé změny finančních událostí. Veškeré změny se zachytávají v podvojné vazbě, což znamená, že veškeré operace musejí být zachyceny nejméně na dvou souvztažných účtech.
Účty dělíme na:
o Účty rozvahové (sledování majetku, závazků a vlastního kapitálu)
 Aktivní
 Pasivní
o Účty výsledkové (sledování nákladů a výnosů)
 Nákladové
 Výnosové
o Účty závazkové
 Počáteční účet rozvažný
 Konečný účet rozvažný
 Účet zisků a ztrát
o Podrozvahové účty (sledují a doplňují informace k rozvaze)
1 LANDA, M. Základy účetnictví. Ostrava: Key Publishing, 2011. S. 10. ISBN 978-80-7418-117-7.

Účetnictví je upraveno právními normami:
o Zákon o účetnictví č. 563/1991 byl naposledy novelizován před vstupem ČR do EU. V § 1 zákon vymezuje rozsah a způsob vedení účetnictví a jeho průkaznosti pro všechny právnické osoby a dále pro fyzické osoby, které provozují podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů, pokud prokazují pro daňové účely své výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Dále zahrnuje ustanovení účetních zápisech, účetních dokladech, vedení účetních knih, o zpracování účetní uzávěrky, o způsobech oceňování, inventarizaci majetku a závazků a archivaci účetních dokladů.2
o Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 zpracovává příslušné předpisy a upravuje daň z příjmu fyzických osob a daň z příjmu právnických osob. Dále zahrnuje ustanovení o poplatnících daní z příjmu FO, předmětu daně z příjmu FO, o osvobození od daně, o základu daně a daňové ztrátě, o příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitcích, o příjmech z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti, o dani ustanovené paušální částkou, daňovou evidenci, o příjmech z kapitálového majetku a pronájmu, o ostatních příjmech, výpočty příjmu vlastníků, aj.3
o Vyhláškou č. 500/2002 Sb., s účinností od 1. 1. 2003, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.4
o Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle již zmiňované vyhlášky č. 500/2002 Sb."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27487
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse