Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Účetnictví podniku Gastro

Účetnictví podniku Gastro

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: BIBS - vysoká škola B.I.B.S., a.s. Brno, Brno

Charakteristika: Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická se zabývá účetnictvím z obecného hlediska, uvádí jeho základní charakteristiky, definuje hlavní pojmy a popisuje účetní zásady. V praktické části jsou pak získané vědomosti aplikovány na konkrétní společnost, strojírenský podnik Gastro a.s. Autor nejprve sestaví počáteční rozvahu, poté určí mzdy zaměstnanců, do účetního deníku zaúčtuje několik účetních případů, vypočte hospodářský výsledek a nakonec sestaví koncovou rozvahu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Charakteristika účetnictví
2.2.
Vymezení účetních jednotek
2.3.
Kvalitativní požadavky na účetnictví
2.4.
Účetní zásady
2.5.
Charakteristika hlavních účetních nástrojů
1.5.1.
Účetní doklady
1.5.2.
Účet
1.5.4.
Předvaha
2.6.
Charakteristika účetních výkazů
3.
Aplikační část
3.1.
Základní údaje o účetní jednotce
3.2.
Účetní postup
3.3.
Použité zkratky
3.4.
Počáteční rozvaha
3.5.
Výpočet mzdy a odvodů
3.6.
Účetní deník
3.7.
Účetní výkazy
4.
Závěr
5.
Použitá literatura

Úryvek

"2.2. Vymezení účetních jednotek
Účetní jednotka je subjekt, který vymezuje cíle, funkce a předmět účetnictví, kterého se účetní procesy a účetní informace týkají. Touto účetní jednotkou je uzavřený celek, který se vede v účetnictví, a sestavují účetní výkazy.

Za účetní jednotku se považují:
a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,
b) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,
c) organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu,
d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,
e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty,1a) včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 15 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku,
f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,
g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní
subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků
tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), nebo
h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis (Landa, M. 2006, 20)

2.3. Kvalitativní požadavky na účetnictví
Požadavky kladené na účetnictví vyjadřují určité kvalitativní charakteristiky, které musí účetnictví splňovat, aby plnilo své cíle a funkce.
Základní kvalitativní požadavky na účetnictví jsou stanoveny v § 8 zákona o účetnictví. Jedná se o požadavek:
• správnosti
• úplnosti
• průkaznosti
• srozumitelnosti
• přehlednosti účetnictví

Účetnictví účetní jednotky je:
a) správné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že to neodporuje zákonu o účetnictví a ostatním právním předpisům ani neobchází jejich účel
b) úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat, sestavila účetní závěrku, vyhotovila výroční zprávu, zveřejnila tyto informace a má o těchto skutečnostech veškeré účetní záznamy a to přehledně uspořádány
c) srozumitelné, jestliže umožňuje jednotlivě i v souvislostech spolehlivě a jednoznačně určit obsah účetních případů a obsah účetních záznamů
d) průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jdou průkazné a účetní jednotka provedla inventarizaci.
e) Účetnictví účetní jednotky je vedeno způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů, jestliže je účetní jednotka schopna splnit povinnosti spojené s jejich úschovou a zpracováním záznamů podle zákona o účetnictví, a to po celou dobu, po níž jsou jí tímto zákonem uloženy."

Poznámka

The Nottingham Trent University, B.I.B.S., a.s. Brno, Ekonomika a management, Písemná práce k modulu Účetnictví.
Práce obsahuje několik tabulek a schémat. Rozsah čistého textu je cca 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20558
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse