Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce detailně popisuje téma zúčtovací vztahy z účetnictví. Rozebírá pohledávky, závazky a zúčtování daní a dotací.

Obsah

1.
Pohledávky
2.
Závazky
3.
Zúčtování daní a dotací

Úryvek

"7.1. Pohledávky
Charakteristika pohledávek
• Ve 3. účtové třídě se zobrazuje převážná část zúčtovacích vztahů podniku k vnějšímu světu, které se projevují jako pohledávky a závazky
• Účetní jednotka vystupuje v roli věřitele
• Třetí účtová třída umožňuje podniku sledovat:
 Pohledávky z obchodních vztahů /31 účtová skupina
 Krátkodobé závazky z obchodních vztahů /32
 Zúčtování se zaměstnanci /33
 Zúčtování s finančními orgány /34
 Pohledávky a závazky ve vztahu ke společníkům /63
 Ostatní pohledávky a závazky /37 a 38
• Obchodní pohledávky a závazky lze dělit podle:
a. Doby splatnosti
b. Místa vzniku
c. Jednotlivých odběratelů a dodavatelů
Tuzemské pohledávky z obchodního styku
• Evidují se v účtové třídě 31 – Pohledávky, a to krátkodobé i dlouhodobé pohledávky
• Patří sem zejména:
a) Pohledávky za odběratele
b) Pohledávky spojené s používáním směnek
c) Pohledávky z poskytnutých provozních záloh
d) Ostatní pohledávky

7.2. Závazky
Charakteristika
• Povinnosti zaplatit dodavateli za služby, zboží
• Závazky se účtují ve 3. účtové třídě
• Závazek je časová nesoulad mezi okamžikem provedení výkonů a okamžikem úhrady těchto závazků
• Závazky vyjadřují povinnost účetní jednotky uhradit nebo dodat zboží, poskytnout službu či jiné plnění svým obchodním partnerům
Tuzemské závazky z obchodního styku
• Krátkodobé závazky /32
• Dlouhodobé závazky /4
• Do závazků z obchodního styku patří zejména:
 Závazky vůči dodavatelům
 Přijaté zálohy od odběratelů
 Závazky spojené s používáním směnek
 Ostatní závazky"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57014999a2a5f.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Uctova_trida_3.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse