Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Uhelné hornictví na Ostravsku

Uhelné hornictví na Ostravsku

Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace, Ostrava - Hrabůvka

Charakteristika: Práce se zabývá uhelným hornictvím, a to převážně na Ostravsku. Uvedena jsou jak hlediska historická, tak i současná. Neopomíjí vznik uhelného bohatství. Přináší komplexní pohled na dolování v tomto regionu stejně jako širší historicko-ekonomické souvislosti. Zmiňuje Vědecko-výzkumný uhelný ústav i Hlavní báňskou záchrannou službu nacházející se na území Ostravy, která je nezbytná nejen pro samotný chod dolů. Pozornost věnuje také Hornickému muzeu majícímu zásluhu na doplnění znalostí o hornictví, a to nejen v ostravském regionu. Na závěr provádí průzkum zaměřený na znalosti ostravských obyvatel o oblasti uhelného hornictví, který následně vyhodnocuje.

Obsah

1.
Vznik uhlí
1.1.
Fáze vzniku uhlí
1.2.
Činitelé určující rychlost a stupeň prouhelnění
1.3.
Příčiny nahromadění mocných vrstev rostlinných látek
1.4.
Chemické a fyzikální vlastnosti uhlí
2.
Charakteristika české části Hornoslezské pánve
2.1.
Hydrogeologie, tektonika
2.2.
Mocnost slojí
3.
Historie
3.1.
Počátky uhelného hornictví do roku 1830
3.1.1.
Potíže s rozšířením
3.1.2.
Výnosy a parametry prvotních dolů
3.1.3.
Technika v uhelném hornictví
3.1.4.
Ostrava
3.2.
Uhelné hornictví za průmyslové revoluce 1830 - 1880
3.2.1.
Ekonomické změny ve společnosti
3.2.2.
Výnosy a prodej uhlí
3.2.3.
Počátky báňské techniky v uhelných dolech
3.2.4.
Uhelné úpravnictví - koksárenství
3.2.5.
Sociální vztahy
3.2.6.
Horní zákonodárství
3.2.7.
Báňská správa
3.2.8.
Báňské vědy a školství
3.2.9.
Ostrava
3.2.10.
Vznik uhelných dolů Severní dráhy Ferdinandovy
3.3.
Uhelné hornictví v období technické revoluce 1880 - 1918
3.3.1.
Ekonomické a výrobní poměry
3.3.2.
První světová válka
3.3.3.
Technika v uhelném hornictví
3.3.4.
Úpravnictví
3.3.5.
Koksárenství
3.3.6.
Sociální poměry
3.3.7.
Horní zákonodárství a báňská správa
3.3.8.
Báňské vědy a školství
3.4.
Uhelné hornictví za první republiky a okupace 1918 - 1938
3.4.1.
Uhelné hornictví mezi dvěma světovými válkami
3.4.2.
Technika a produktivita práce
3.4.3.
Úpravnictví
3.4.4.
Koksárenství
3.4.5.
Struktura, sociální poměry a třídní boje
3.4.6.
Horní zákonodárství
3.4.7.
Báňská správa
3.4.8.
Báňské vědy a školství
3.5.
Uhelné hornictví za 2. světové války 1938 - 1945
3.5.1.
Včlenění uhelných dolů do nacistické válečné ekonomiky
3.5.2.
Těžba a produktivita práce
3.5.3.
Sociální postavení horníků a protifašistický odboj
3.5.4.
Horní zákonodárství a báňská správa
3.5.5.
Školství
3.6.
Uhelné hornictví za socialismu 1945 - 1989
3.6.1.
Poválečná obnova, znárodnění uhelných dolů
3.6.2.
Produktivita práce
3.6.3.
Školství a báňské vědy
3.7.
Současnost 1989 – 2004
3.7.1.
Ostravsko-karvinské doly
3.7.2.
Důl Barbora
3.7.3.
Důl ČSA
3.7.4.
Důl Darkov
3.7.5.
Důl Lazy
3.7.6.
Důl Paskov
3.7.7.
Vývoj od roku 1998 do roku 2002 (grafy)
4.
VVUÚ, a.s. (Vědeckovýzkumný uhelný ústav)
5.
HBZS, a.s. (Hlavní báňská záchranná služba)
5.1.
Historie báňské záchranné služby
5.2.
Zavedení lékařské služby HBZS
6.
Hornické muzeum
6.1.
Návštěva hornického muzea
7.
Dotazníkové šetření
7.1.
Vyhodnocení dotazníku

Úryvek

"III. UHELNÉ HORNICTVÍ V OBDOBÍ TECHNICKÉ REVOLUCE 1880 – 1918
Ekonomické a výrobní poměry:
V této době byla vysoká poptávka po uhlí a vzestup uhlí byl podpořen použitím nové dobývací metody – komorování na zával – která dovolovala s velmi nízkými náklady těžit velká množství uhlí. Na Moravě a ve Slezsku začalo od 70. let nabývat na trhu převahu uhlí hornoslezské nad Ostravským a to jednak lepšími vlastnostmi pro otop a jednak nižší cenou. Jeho zničující konkurenci se ostravští těžaři bránili postupným přechodem ke koksování, protože ostravské koksovatelné uhlí nemělo v monarchii i v největší části jihovýchodní Evropy konkurenci.
Důležitou roli jako dříve i v této době měla doprava uhlí a proto těžaři bojovali o snížení přepravních tarifů. Od 70. let železniční uhelné tarify klesaly a železnice v podstatě neprodělaly protože objem přepravovaného uhlí se stále zvyšoval. Později však tarify na přepravu opět rostly, avšak i v době poklesu tarifů byly tyto vyšší než v hospodářsky vyspělých zemích.
V uhelné těžbě se udržoval trvalý vzestup, do roku 1902 ani nepoznal poklesy těžby v dobách krizí. Krize se však po roce 1900 prohlubovaly a vedle poklesů těžby docházelo i k propouštění horníků a období depresí se prodlužovala
Poptávka po uhlí rostla pod vlivem světového trhu, rostly i výrobní náklady a tak zvolna rostla i cena uhlí. V západní části OKR vystoupila cena 1q uhlí na dole od roku 1881 do roku 1901 z 38,82kr. na 51,6kr. a podobně tomu bylo i v ostatních revírech. Vzestup cen pokračoval i po roce 1901, ale mnohem pomalejším tempem.
Na Ostravsku měly v této době největší těžbu doly Rothschildovy, které si v průběhu 70. let pronajali Gutmannové. Další velký důlní majetek vlastnila Severní dráha Ferdinandova, v níž měla rozhodující vliv Rothschildova bankovní skupina. Většinu těžby ovládal na Ostravsku a Kladensku už v 60. a 70. letech bankovní, obchodní a finanční kapitál.
V období konjunktury poměrně rychle rostly výrobní náklady, avšak růst zisků je předstihl. Čisté zisky z těžby uhlí dosáhly po roce 1900 řádově několika miliónů korun ročně. V průměru se zisk z těžby uhlí kolem roku 1910 pohyboval kolem 10% vloženého kapitálu a přibližně se rovnal ziskům jaké měly železárny.
Vývoj produktivity práce byl zvláštní v tom, že vykazoval výkyvy podle fází hospodářských cyklů. Produktivita klesala vždy v období konjunktur, kdy se růstu těžby dosahovalo extenzivními metodami, zejména přijímáním nových, nezkušených dělníků. V dobách krizí většinou produktivita stagnovala a nastávalo obvykle období racionalizace, spočívající i v omezení přípravy a zastavení otvírek a spojené s mírným vzestupem produktivity. To mělo vliv i na cyklický vývoj výrobních nákladů. Konjunktura na konci 90. let vedla k novému rychlému růstu nákladů, ale ceny uhlí rostly, stejně jako v dřívějším období, rychleji než náklady."

Poznámka

Práce obsahuje grafy, tabulky a fotografii. Jedná se o práci na Gymnáziu Ostrava-Hrabůvka.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12169
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse