Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ukončení pracovního poměru

Ukončení pracovního poměru

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vysokoškolská semestrální práce popisuje problematiku ukončení pracovního poměru spíše obecně, neuvádí příslušné paragrafy. Vymezuje základní pojmy týkající se ukončení pracovního poměru, podrobně se věnuje oblastem řízení procesu uvolňování pracovníků, nadbytečnosti, outplacementu a penzionování.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce
3.
Metodika
4.
Literární rešerše
4.1
Řízení procesu uvolňování pracovníků
4.2
Nadbytečnost
4.3
Outplacement
4.4
Penzionování
5.
Aplikace v praxi
6.
Závěr
7.
Seznam literatury

Úryvek

"4.2 Nadbytečnost
Mimořádnou pozornost na sebe v době krize upoutává problém nadbytečnosti pracovníků vyvolávající potřebu snižování počtu pracovníků. Nadbytečnost pracovníků je stav, kdy organizace v důsledku změn své hospodářské situace, změn prostředí, ve kterém funguje, změn svých činností nebo změn používané technologie, v mnoha případech také v důsledku špatného řízení a neschopného managementu, nepotřebuje dosavadní množství pracovníků a má potřebu je snížit. Zpravidla nejde o snižování plošné, ale selektivní. Snižovat počty pracovníků lze více způsoby, ale jeden z nich, tzv. propouštění pracovníků z důvodů nadbytečnosti, přitahuje pozornost už z toho důvodu, že postihuje ty, kteří se z pravidla ničím neprovinili. Je proto třeba zdůraznit, že při propouštění pracovníků není primární příčina v pracovnících, v jejich schopnostech nebo pracovním výkonu, ale v tom, že organizace nepotřebuje práci, kterou až dosud vykonávali, že nepotřebuje pracovní místo, jehož až dosud byli držiteli.
Proces řešení problému nadbytečnosti, tedy snižování počtu pracovníků, bývá zpravidla doprovázen intenzivním procesem redistribuce pracovníků v organizaci, protože je třeba racionálně spojit pracovní místa s pracovními silami, přemístit pracovníky podávající dlouhodobě vynikající nebo alespoň nadprůměrný výkon na pracovní místa, která je nezbytné v zájmu dalšího fungování organizace pokrýt pracovní silou. Proces snižování počtu pracovníků totiž musí probíhat ruku v ruce s procesem hodnocení pracovního výkonu pracovníků, musí brát jeho výsledky v úvahu. Bylo by nesmyslné propouštět všechny pracovníky např. zkušené vedoucí provozu, ale naopak nutné těmi nejlepšími z nich nahradit méně výkonné pracovníky v jiných provozech.
Snižování počtu pracovníků by mělo probíhat tak, aby to neohrozilo pověst organizace jako zaměstnavatele, tedy za pomoci metod, které jsou pro pracovníky nejméně bolestivé. V prvé řadě se nabízí možnost neobsazování pracovních míst, která se uvolnila v souvislosti s přirozenými odchody pracovníků. Stejně bezkonfliktní metoda je neobsazování pracovních míst uvolněných rezignací pracovníků. Pokud se v těchto případech uvolnila pracovní místa nezbytná pro fungování organizace, snažíme se je pokrýt z vnitřních zdrojů. S předchozími metodami úzce souvisí zastavení nebo pozastavení získávání pracovníků z vnějších zdrojů.
Řešení, i když nejsou již tak bezkonfliktní, představují omezení rozsahu přesčasové práce, zavedení kratší pracovní doby či prověření potřeby krátkodobě zaměstnávaných pracovníků.
Do druhé skupiny spíše již konfliktnějších metod patří metody založené na nějaké formě stimulace odchodů pracovníků. Je to především stimulace předčasného odchodu do starobního důchodu. Pracovníkovi, který podle platných předpisů může a je ochoten předčasně odejít od důchodu, se zpravidla nabízí určitá kompenzace, např. odstupné či důchodové zvýhodnění. Pomocí nabídky odstupného nebo jiných výhod je možné stimulovat k rozvázání pracovního poměru i pracovníky, kteří ještě nemají nárok na předčasný odchod do starobního důchodu. V tomto případě zpravidla organizace pomáhá pracovníkovi s hledáním náhradního zaměstnání. Teprve, když se vyčerpají všechny možnosti bezkonfliktní nebo méně konfliktní metody snižování počtu pracovníků, může organizace přistoupit k metodě vyvolávající značné konflikty a poškozující její zaměstnavatelskou pověst. Touto metodou jsou vynucené odchody pracovníků (výpověď ze strany zaměstnavatele), tedy ono propouštění pracovníků z důvodů nadbytečnosti. Bohužel, právě této velmi necitlivé metody se v posledních letech, zvláště v době krize, hojně užívá v našich podnicích a velkých akciových společnostech. Necitlivý a nepromyšlený přístup k propouštění pracovníků vedl v mnoha případech k tomu, že ti nejschopnější pracovníci prostě nečekali, až na ně dojde řada a odešli sami, aby včas nalezli uplatnění na pracovním trhu."

Poznámka

Obsahuje i prezentaci ve formátu MS PowerPoint (*.ppt) a grafiku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19557
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse