Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Úloha Rady Evropy v boji proti terorismu, extremismu a rasismu

Úloha Rady Evropy v boji proti terorismu, extremismu a rasismu

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: Tato práce se zabývá úlohami Rady Evropy v boji proti terorismu, extremismu a rasismu. V úvodu se věnuje základním informacím o Radě Evropy. Zmiňuje její názory na divácké násilí. Zamýšlí se nad jejími postoji k boji proti terorismu. Zdůrazňuje význam prevence. V závěru pojednává o jejím boji s extremismem a rasismem.

Obsah

Úvod
1.
Základní informace o Radě Evropy
1.1.
Vznik
1.2.
Cíle
1.3.
Instituce
2.
Rada Evropy a divácké násilí
3.
Rada Evropy v boji proti terorismu
3.1.
Evropská úmluva o potlačování terorismu
3.2.
Návrh Protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o potlačování terorismu
3.
Další významné právní akty vydané v rámci Rady Evropy pro boj s terorismem
3.
4. Evropská úmluva o prevenci terorismu
3.
5. Vývojové trendy v boji proti terorismu
4.
Úloha Rady Evropy v boji proti rasizmu a extremizmu
Závěr

Úryvek

"1. Základní informace o Radě Evropy

1.1. Vznik
Mezivládní organizace Rada Evropy oficiálně vznikla 5. května 1949 v Londýně, kde zakládající, tzv. Londýnskou, smlouvu ratifikovali představitelé Belgie, Dánska, Francie, Irska, Itálie, Lucemburska, Nizozemska, Norska, Švédska a Velké Británie. Vzniku Rady Evropy předcházel známý projev Winstona Churchilla na univerzitě v Curychu 19. září 1946.
Sídlem Rady Evropy je Štrasburk, kde také sídlí Evropský soudní dvůr pro lidská práva.
Hlavním cílem Rady Evropy je zajišťování svobody jednotlivce, politické svobody a prvenství práva, což jsou pilíře demokracie. V tomto ohledu chce Rada Evropy dosáhnout mezi svými členskými státy větší jednoty.
V současné době patří do Rady Evropy 46 států a tím pádem se zavazuje k ochraně téměř 800 milionů lidí.
Za největší úspěch Rady Evropy se obecně opovažuje přijetí Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950, která je také právním základem Evropského soudu pro lidská práva.

1.2. Cíle
Hlavními body zájmu Rady Evropy jsou ochrana demokracie a prvenství práva, ochrana lidských práv (konkrétně jde o práva sociální, lingvistická a o svobodu tisku), podpora evropské kulturní identity a poměrně aktuální témata diskriminace, xenofobie, terorismu, extremismu, rasismu, diváckého násilí, organizovaného zločinu nebo devastace životního prostředí.

1.3. Instituce
V čele Rady Evropy stojí generální tajemník, který je volen na pětileté období parlamentním shromážděním na doporučení rady ministrů.
Výbor/rada ministrů je tzv. „decision-making body“ Rady Evropy. Členy jsou ministři zahraničních věcí členských zemí RE nebo diplomaté s permanentním statusem ve Štarsburgu. Jde o kolektivní evropské fórum, na kterém jsou formulovány výzvy novým hrozbám, funguje také jako platforma pro vyjádření národních přístupů k projednávaným společenským problémům. Zároveň ve spolupráci s Parlamentním shromážděním RE jde o ochránce základních hodnot RE a funguje též jako jakási vnitřní kontrola dodržování úmluv členských států.
Parlamentní shromáždění Rady Evropy (dále jen PS) má podobnou podobu jako Evropský parlament. Reprezentanti PS jsou voleni parlamenty členských států, strany se zde sdružují do frakcí podle ideologické podobnosti, velikost státu je determinantem počtu zástupců v PS.
PS RE nemá takové pravomoce jako Evropský parlament, jeho úloha spočívá ve zkoumání, doporučení, varování apod. Nejdůležitější funkcí PS RE je volba soudců Evropského soudního dvora pro lidská práva.
Kongres RE je podobnou institucí jako PS RE. Jde především o doporučující fórum. V kongresu zasedají reprezentanti členských států RE a také se sdružují do jednotlivých ideologických frakcí. Poměrně významnou funkcí Kongresu je zasílání raportů týkajících se stavu demokracie v členských zemích RE a zároveň vysílá do členských zemí delegace zkoumající legalitu voleb."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14910
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse