Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Úloha osobní asistence v životě jedince s mentálním postižením

Úloha osobní asistence v životě jedince s mentálním postižením

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce sleduje, jakou úlohu zastává osobní asistent v životě jedince s mentálním postižením. Krátký historický přehled o přístupu k takto nemocným lidem střídají obecné informace o mentálním postižení. Dále představuje první případy osobní asistence pocházející z USA a seznamuje se situacemi, které vyžadují přítomnost osobního asistenta. Rovněž jsou vysvětleny typy osobních asistentů. Krátce je představen příklad ze života slečny Veroniky, osoby s mentálním postižením.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie přístupu k mentálně postiženým jedincům
3.
Obecná charakteristika mentálního postižení
4.
De-institucionalizace díky osobní asistenci
5.
Potřeba a charakteristika osobní asistence
6.
Typy osobní asistence
7.
Případ slečny Veroniky
8.
Závěr
9.
Seznam použité literatury

Úryvek

"5. Potřeba a charakteristika osobní asistence
Dle nově upraveného zákona o sociálních službách je osobní asistence popsána jako „terénní služba poskytovaná osobám, které mají snížnou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového vymezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.“
Mnoho lidí s mírnou až střední mentální retardací potřebuje podporu pravidelné osobní asistence předeším proto, aby se plně zařadili do věškerého dění ve společnosti. Tím je myšlena pomoc s plněním úkolů a povinností do školy, tvorbou individuálního vzdělávacího plánu, v domácnosti, ve společenských kontaktech, při rozhodování se a přípravě na budoucí zaměstnání i při hledání pracovního uplatnění, pomoc s hospodařením s financemi, s administrativní činností a uplatňováním práv, rozhodováním se a volením, s nákupy, stravováním, oblékáním, hygienou, dopravou, dokonce také v interpersonálních vztazích, emocionálních situacích a komunikaci. Osobní asistent ovšem nemá tyto činnosti vykonávat za postiženého jedince a místo něj, nýbrž má mu být průvodcem a podporou v učení se zvládnout většinu takových činností sám a rozvíjení svých dovedností.
Jakékoli učení a vzdělávání v kterémkoli směru je pro mentálně postiženého člověka obohacující a zvyšuje kvalitu jeho života tím, že podněcuje aktivitu a závisle na ní radost ze života, možnosti samostatnosti a nezávislosti. Vzhledem k tomu, že akademický potenciál mentálně postižených lidí je omezený, mohou se naučit spíše jednodušší dovednosti, základní pravidla bezpečnosti a mohou se tak podílet na jednoduchých aktivitách. V dospělosti mohou mentálně postižení jedinci dál žít se svými rodiči, kteří splňují mimo jiné i funkci osobních asistentů, případně mohou využívat chráněné nebo podporované bydlení, či v případech těžkého postižení, kde rodina nechce nebo nemůže funkci osobních asistentů splňovat a zastávat, ve specializovaných domovech či s nepřetržitou službou profesionálního osobního asistenta. Mnozí jedinci s lehčími formami metálního postižení jsou shopni žít sami ve svých domovech, s pravidleným dohledem osobního asistenta docházejícího z venku. Tací se velmi dobře pracovně uplatňují v chráněných dílnách nebo podporovaném zaměstnání, což jim dává pocit nezávislosti a samostatnosti.
U dětí je nesmírně důležitá časná stimulace, aby byly schopné co nejlépe využít veškerý svůj potenciál. Programy podporující vývoj mentálně postižených dětí se zaměřuje především na rozvoj řeči, sebobsluhy, motoriky, rozumových a sociálních dovedností. V České republice dobře fungující program Portage je specifický tím, že instruktoři docházejí do rodin každý týden a společně s rodiči pracují s dítětem. Rodiče pak po zbytek týdne opakují doporučené nacvičené úkoly. Společně s rodiči, kteří znají své dítě nejlépe, pak připravují další vzdělávací a výchovný program přesně vyhovující potřebám dítěte.

1.6. Typy osobní asistence
1) Asistenti žijící ve společné domácnosti s mentálně postiženým jedincem a plně se mu věnují– taková asistence umožňuje bezprostřední blízkost asistenta a dovoluje výborné vzájemné poznání se, což je rozhodující při komunikaci a interpretaci přání mentálně postiženého člověka. Tento model se nejčastěji týká rodinných příslušníků zastávajících také funkci osobních asistentů.
2) Asistenti žijí ve společné domácnosti s postiženým jedincem, ale mají i další zaměstnání nebo studují, tedy nejsou k dispozici plných 24 hodin, ale jsou přesto v úzkém kontaktu s mentálně postiženou osobou každý den.
3) Asistenti pravidelně docházejcí do domova mentálně postiženého, většinou se ve směnách střídají dva až tři pro stejného klienta."

Poznámka

Seminární práce z Univerzity Jana Ámose Komenského v Praze pro předmět Psychopedie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22693
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse