Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Úloha sestry v péči o pacienta s infaustní prognózou onemocnění

Úloha sestry v péči o pacienta s infaustní prognózou onemocnění

Kategorie: Ošetřovatelství

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce se zabývá jednou z aktuálních otázek současné paliativní medicíny, úlohou sestry v péči o pacienta s infaustní prognózou onemocnění. Obecný pohled na tuto problematiku přináší především teoretická část práce, která se věnuje mnoha aspektům, s nimiž se sestra může při ošetřování pacientů v terminálním stadiu nemoci během své praxe setkat. Hlavními tématy jsou zejména paliativní péče, smrt a umírání, komunikace, role sestry a hlavně úloha sestry při ošetřování těžce nemocných. Konkrétní otázky, problémy a sesterské intervence byly demonstrovány pomocí modelu Virginie Henderson. Podle něj byly rozebrány jednotlivé potřeby pacientů a popsána úloha sestry při plnění těchto potřeb. V praktické části je proveden výzkum týkající se náročnosti povolání sestry, jeho vlivu na osobní život i problematiky komunikace a potřeb pacientů.

Obsah

0.
Úvod
1.
Teoretická část
1.1.
Infaustní prognóza
1.2.
Smrt a umírání
1.2.1.
Smrt
1.2.2.
Umírání
1.3.
Paliativní péče
1.3.1.
Hlavní principy paliativní péče
1.3.2.
Možnosti poskytování paliativní péče
1.4.
Úloha sestry v komunikaci s pacientem
1.4.1.
Metody komunikace
1.5.
Úloha sestry v komunikaci s rodinnými příslušníky
1.6.
Role sester v ošetřovatelství
1.7.
Aplikace modelu Virginie Henderson na pacienta se závažným onemocněním
1.7.1.
Virginie Henderson
1.7.2.
Metody a intervence sestry při uspokojování potřeb
1.7.2.1.
Normální dýchání
1.7.2.2.
Dostatečný příjem potravy a tekutin
1.7.2.3.
Vylučování
1.7.2.4.
Pohyb a udržování vhodné polohy
1.7.2.5.
Spánek a odpočinek
1.7.2.6.
Vhodné oblečení, oblékání a svlékání
1.7.2.7.
Udržování fyziologické tělesné teploty
1.7.2.8.
Udržování upravenosti a čistoty těla
1.7.2.9.
Odstraňování rizik z životního prostředí a zabraňování vzniku poškození sebe i druhých
1.7.2.10.
Komunikace s jinými osobami
1.7.2.11.
Vyznání vlastní víry
1.7.2.12.
Smysluplná práce
1.7.2.13.
Hry nebo účast na různých formách odpočinku a rekreace
1.7.2.14.
Učení, objevování nového, zvídavost
1.8.
Úloha sestry v péči o sebe sama
1.9.
Úloha sestry při plnění spirituálních potřeb pacienta
1.10.
Etické aspekty ošetřování pacienta s infaustní prognózou onemocnění
2.
Praktická část
2.1.
Výzkumný problém
2.2.
Výzkumné cíle
2.3.
Hypotézy
2.4.
Metodika výzkumu
2.5.
Analýza výsledků průzkumu
2.6.
Diskuze
3.
Závěr

Úryvek

"1.2.1 Smrt

Říká se, že smrt je nevyhnutelná a je to jediná jistota, kterou ve svém životě máme. Různé kultury však smrt ne vždy vnímají jako definitivní konec vlastní existence. S pojmem posmrtného života se můžeme setkat v rámci různých kultur a náboženství. V každém případě se jedná o konec aktuální fyzické existence v reálném prostředí.

1.2.2 Umírání

Proces umírání předchází smrti. Umírání může mít různě dlouhý časový interval.
Základní rozdělení tohoto procesu je definováno třemi fázemi:
a) období pre finem
V této části se obvykle pacient dozvídá o závažnosti choroby, kterou trpí, jejím průběhu a pravděpodobném konci.
Doktorka Elisabeth Kübler-Ross vypracovala pět fází, kterými člověk prochází po zjištění závažného onemocnění. Jednotlivé části na sebe logicky navazují, ale není pravidlem, že každý pacient musí projít všemi částmi. Ne každý se s touto skutečností smíří, ne každý se s touto skutečností stihne smířit. Každé onemocnění má různě dlouhý průběh a každý pacient reaguje na ono zjištění různě dlouhou dobu.
1. fáze – šok, popírání – pacient se poprvé dozvídá o závažnosti svého onemocnění. Je šokován a dané skutečnosti nevěří. Předpokládá, že byly zaměněny výsledky, nebo se stala jiná chyba.
2. fáze – hněv, vzpoura – pacient připustil, že trpí závažným onemocněním. Je plný zlosti a klade si otázky, proč právě on tak závažnou chorobou onemocněl.
3. fáze – smlouvání, vyjednávání – pacient se pokouší nalézt alternativní způsoby léčby.
4. fáze – deprese, smutek – pacient již pochopil, že závažnost jeho onemocnění pravděpodobně povede ke špatnému konci, a obává se o zajištění své rodiny, nemožnosti splnit své závazky.
5. fáze – smíření – pacient se se svým stavem a chorobou smířil a přijal ji. V těchto chvílích potřebuje pocit soucitu, porozumění.

b) období in finem
Jedná se o vlastní fázi procesu umírání. Smrt je již nevyhnutelná, dochází k úbytku fyzických i psychických sil. Pacient často v tomto období ztrácí vědomí. Toto období je také velmi zatěžující pro rodinu a blízké.
Mnoho pacientů, kteří jsou nevyléčitelně nemocní, se nachází již v pokročilém věku. Nemají svoji rodinu, častokrát přežívají i vlastní děti. A právě v těchto okamžicích je tu sestra, aby pacientovi vyvrátila pocit samoty a dle potřeby mu byla na blízku. Mnohokrát jsem se setkala s přáním pacienta, aby sestra ještě chvilku zůstala u lůžka, že nechce být sám. Stejný případ jsou i častá využívání signalizačních zařízení ze strany pacientů a zvláště o nočních službách. Ne vždy toto zvonění musí nutně poukazovat na zmatenost pacienta nebo provokaci. Pacient prostě nechce být sám. Je zvláštní, že tyto prosby slýcháváme často od pacientů, kteří jsou právě v terminálních stadiích svých onemocnění, což může podpořit tvrzení, že nevyléčitelně nemocný člověk svůj blížící se odchod vycítí.

c) období post finem
Období post finem je charakterizováno, z pohledu zdravotnického, péčí o tělo. Myslet se však musí i na rodinu, kterou postihla tato nepříjemná a bolestivá událost. Ne vždy se jedná o pacienta důchodového věku žijícího o samotě, úmrtí může postihnout i mladou rodinu. Jedná-li se pak o hlavního živitele dané rodiny, může to mít fatální následky. Proto by tuto kapitolu neměl uzavřít odvoz těla z oddělení, ale až návštěva pozůstalých, jejich edukace a seznámení s možnými poradci, psychiatry nevyjímaje."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23578
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse