Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Určení povrchového napětí kapaliny kapkovou metodou - laboratorní práce

Určení povrchového napětí kapaliny kapkovou metodou - laboratorní práce


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje laboratorní práci na téma určení povrchového napětí kapaliny kapkovou metodou.

Obsah

1.
Úkol
2.
Teoretická příprava úlohy
3.
Pomůcky
4.
Postup
5.
Závěr

Úryvek

"1. ÚKOL
Určete povrchové napětí syntetického lihu srovnáním s povrchovým napětím čisté vody při dané teplotě.
2. TEORETICKÁ PŘÍPRAVA ÚLOHY
Povrchové napětí je efekt, při kterém se povrchová vrstva kapaliny chová jako blána. Závisí na teplotě, druhu kapaliny a také na prostředí nad kapalinou. Voda má vyšší povrchové napětí, proto na hladině „unese“ větší hmotnost než líh.
- při výtoku různých kapalin z téže kapiláry mají kapky stejný průměr d
- na kapku působí tíhová síla velikosti Fg = mg, a také povrchová síla velikosti F = πσd
mg = πσd =
d = =
dL = dV

veličiny:
m = hmotnost (vody, líhu)
d = průměr kapky
σ = povrchové napětí (vody, líhu)"

Poznámka

Práce obsahuje grafické prvky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5252cb1f8942a.zip (68 kB)
Nezabalený formát:
Povrchove_napeti.doc (138 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse