Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úrovně poradenství - přednáška 3/3

Úrovně poradenství - přednáška 3/3


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Závěrečná část souboru přednášek je věnována úrovním poradenství. Seznamuje s obecnými druhy pomoci. Poté představuje další typy poradenství vybraných podle různých kritérií. Předchozí přednáška se nachází zde Základní znaky poradenství - přednáška 2/3.

Obsah

1.
Pomoc v obtížných situacích
1.1
Laické poradenství
1.2
Prestižní poradenství
1.3
Přímá odborná pomoc
2.
Typy poradenství
3.
Kritéria k vymezení poradenství
3.1
Kritérium charakteru poradenské služby
3.2
Kritérium metody a přístupu ke klientovi
3.3
Kritérium věku klienta
3.4
Kritérium počtu klientů
3.5
Kritérium rozsahu poradenské pomoci
3.6
Kritérium trvání poradenské pomoci
3.7
Kritérium poradenských funkcí
3.8
Kritérium předmětu činností, typu problému, cílových skupin

Úryvek

"Pomoc v obtížných osobních situacích
• Laické poradenství -poskytuje nejdříve nejbližší přirozené sociální okolí (rodiče, přátele..) založeno na vlastní zkušenosti
výhodou je Rychlý zásah, uvolněné napětí, emocionální podpora
může být nevhodné - pro nevyhovující motivaci poradce - nechce řešit problém, ale posílit vlastní důležitost- radící studenti
nejvhodnější je naslouchání

• Prestižní poradenství - nepřímá pomoc - lidé z významných společenských vrstev, umělci, politici…-vybíráme si ji z médií - podmíněno důvěrou, klient se k přijetí rady sám rozhodne.

• přímá odborná pomoc - institucionální pomoc Poskytují odborníci v pomáhajících profesích
Založeno na vztahu důvěry
Nedůvěry oslabuje účinnost
Přímá odborná pomoc může být poskytována odborníkem jako jeho vedlejší činnost-profesor působí v poradně.

Typy poradenství

Poradenství poskytované v rámci sociální práce - sociální poradenství dělíme na:
• základní sociální poradenství - informace, nároky, služby, možnosti
• odborné sociální poradenství - podobá se psychologickému poradenství, poskytuje konkrétní a individuální pomoc při řešení soc. problémů. Může být i terapeutická intervence.

Kritéria k vymezení poradenství

Kritérium charakteru poradenské služby:
• Poradenství expenzivní - věnuje se objektivní stránce problému. Problém je analyzován a následuje expertní sociální rada - sepsání návrh na rozvod, stanovení režimu dne, stanovení alternativního trestu, . Zahrnuje poradenství právní, ekonomické.. tento typ poradenství je označován jako procedurální přístup.(je problém a pak provedena procedura).
• Introspektivní poradenství - vede k posouzení osobnosti klienta. Problém je analyzován. Pomáhá klientovi pochopit sama sebe, odhalit příčiny problémů a možnosti řešení.
• Kombinované poradenství - podobný situačnímu přístupu, kdy je problém každého jedince považován za unikátní a vyžaduje individuální přístup k řešení - vychází z kombinace expenzivního a introspektivního poradenství
• Specializované poradenství - týká se speciálních otázek lidského života. Pomoc vyrovnat se s požadavky, které neodpovídají jeho přesvědčení, víře.

Kritérium metody a přístupu ke klientovi
• Indirektivní poradenství -
• Direktivní poradenství - obě se odlišují v míře řízení klienta
• Empatické poradenství - postavené na emoční základně
• Racionální poradenství - využívá induktivní (od jednotlivosti k obecnému) i deduktivních (od obecného k speciálnímu, jedinečnému) postupů myšlení"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d30712ac6a58.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Urovne_poradenstvi.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse