Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Úspěch veřejné promluvy

Úspěch veřejné promluvy


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Úspěch veřejné promluvy: recenze na knihu Antonína Langera, vyjádření ke knize a jejím jednotlivým kapitolám.

Úryvek

Knihu úspěch veřejné promluvy od Antonína Langera jsem si vybrala, protože mám sama velký problém s veřejným vystupováním a to jak v oblasti přípravy tak i v oblasti zvládání trémy. Protože bych chtěla být budoucí učitelka nebo vychovatelka, zaujala mě tato knika , která slibuje že je průvodcem rétorikou, kterou máme letos jako jeden z předmětů.


Kniha je určena jako učebnice pro čtenáře, kteří potřebují návod a přípravu k zvládnutí veřejné promluvy. Velmi názorně je zde na ukázkách vysvětlena teorie, i když některé ukázky jsou méně realizovatelné v současné době. Kniha je rozdělena do třech základních kapitol:Nauka o řečnictví, Řečnická praxe,Technická cvičení.


Kapitola první nauka o řečnictví dává nahlédnout do historie. Historický přehled je stručný, ale čtenář okamžitě pozná , že za největšího učitele rétoriky autor považuje Marcuse Fabiuse Quintilianuse, kterého zmiňuje napříč celým historickým přehledem. Za nejvíce povedenou ukázku považuji právě ukázku v této kapitole a to CHVÁLA HELENY od jednoho ze zakladatelů rétoriky v Řecku GEORGIASE. Nejvíce mě na ní zaujala argumentace každého tvrzení. Ačkoli historii nemám moc v oblibě v této knize se zřejmě díky praktickým ukázkám dala lépe zvládnout.

Poznámka

Referát ve formě vyjádření se ke knize.
Obsahuje překlepy a věcné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x447081d59a386.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Uspech_verejne_promluvy.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse