Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ústavní právo ČR

Ústavní právo ČR

Kategorie: Základy společenských věd, Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Přehledná maturitní otázka se zabývá tématem ústavního práva. Na začátku se stručně zmiňuje o Ústavě ČR - uvádí, kdy nabyla účinnost a platnost, vypisuje její části a stručně charakterizuje ústavní pořádek. Dále práce probírá zásady demokratického státu obsažené v Ústavě ČR a zmiňuje se také o ombudsmanovi a jeho funkcích. Dalším tématem je moc výkonná a především zákonodárná a volby. Je zde nastíněno jejich zakotvení v Ústavě nebo charakterizovány komory Parlamentu ČR a jejich činnost. Poslední část se věnuje moci soudní. Přibližuje systém soudů v ČR, podmínky pro úřad soudce a samozřejmě také popisuje Ústavní soud, jeho funkce a znaky.

Obsah

1.
Ústava ČR
1.1.
Vznik Ústavy
1.2.
Části Ústavy
1.3.
Ústavní pořádek
2.
Zásady demokratického státu v Ústavě ČR
2.1.
Lid jako zdroj a vykonavatel moci
2.2.
Meze výkonu státní moci
2.3.
Politický systém principové většiny
2.4.
Ochrana demokratického státu a lidských práv
2.5.
Ochrana přírodního bohatství
2.6.
Vstup ČR do EU
3.
Listina základních práv a svobod
4.
Ústavní zákon o bezpečnosti republiky
5.
Ombudsman
5.1.
Charakteristika
5.2.
Výhody
5.3.
Fáze
6.
Moc zákonodárná a výkonná, volby
6.1.
Ústava čl. 5
6.2.
Přímá demokracie
6.3.
Nepřímá demokracie
6.4.
Ústava čl. 17; 18
6.5.
Volby do PS
6.6.
Volby do Senátu
6.7.
Ústava čl. 23 - slib poslance
6.8.
Činnost
6.9.
Vztah komor
6.10.
Komory Parlamentu
6.11.
Orgány Senátu
6.12.
Zasedání
6.13.
Vývoj zákonného sboru
6.14.
Pojmy
6.14.1.
Imunita
6.14.2.
Indemnita
6.14.3.
Všeobecné volební právo
6.14.4.
Rovné volební právo
6.14.5.
Přímé volební právo
6.14.6.
Tajné volební právo
6.14.7.
Nadpoloviční většina
6.14.8.
Kvalifikovaná většina
6.14.9.
Ratihabice
6.14.10.
Inkompatibilita
7.
Moc soudní
7.1.
Soustava soudů
7.2.
Charakteristika
7.3.
Podmínky
7.4.
2 typy obecného soudnictví
7.5.
Ústavní soud
7.5.1.
Funkce
7.5.2.
Charakteristika
7.5.3.
Neslučitelnost

Úryvek

"Ústava
 rigidní – lze ji měnit jen tzv. kvalifikovanou většinou (= 3/5 všech poslanců a 3/5 přítomných senátorů)
 Vznik ústavy: ČSFR zanikla 31.12.1992 → ČR vznikla 1.1.1993 (→ Ústava ČR nabyla činnost – zákon 1/1993 Sb)
– přijata Českou Národní Radou 16.12.1992 (→ nabyla platnost)
– 2 zákony:
a) ústavní zákon o opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR
b) ústavní zákon o některých dalších opatřeních -||-
 oba zákony součástí Ústavního pořádku
– Části Ústavy:
 Preambule (předmluva)
 8 hlav (Základní ustanovení, Moc zákonodárná, Moc výkonná, Moc soudní, NKÚ, ČNB, Územní samospráva, Přechodná a závěrečná ustanovení)
 113 článků
 Ústavní pořádek = soubor ústavních zákonů vymezených v čl.112 Ústavy
– tvoří ho:
 Ústava
 LZPS
 Ústavní zákony (o změnách státních hranic, o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, o bezpečnosti republiky, ...)
 jednotný stát = unitární
 svrchovaný stát = nepodřízen

Zásady demokratického státu v Ústavě ČR:
1. Lid jako zdroj a vykonavatel moci
– lid je zdrojem veškeré státní moci (tedy je suverénem)
– lid tuto moc vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní
– lid vykonává moc prostřednictvím svých zvolených zástupců → princip zastupitelské demokracie
– státní moc může vykonávat i právo (pomocí referenda) → princip přímé daně
– obecné referendum v ČR existuje pouze na úrovni samosprávných obcí → místní referendum
2. Meze výkonu státní moci
– čl. 2, odst.3 zajišťuje, aby nemohlo docházet ke zneužívání státní moci
– státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanová zákon
– každý státní orgán musí být tedy zakotven zákonem, stejně tak pravomoc a působnost tohoto orgánu musí vymezovat zákon
– každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá
– žádná povinnost nemůže být vložena být pouze na základě podzákonného právního aktu
3. Politický systém principové většiny
– založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících demokratické principy a odmítajících násilí
– politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny
– princip většiny je však doplněn o ochranu menšiny"

Poznámka

Důležité informace jsou podtrženy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24851
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse