Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Ústavní právo a státověda - otázky k SZZk

Ústavní právo a státověda - otázky k SZZk

Kategorie: Právo

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované státnicové otázky z předmětu Ústavního práva a státovědy dle níže uvedeného seznamu.

Obsah

1
Ústavní pořádek České republiky (struktura a charakteristika)
2
Moc zákonodárná (postavení a pravomoci Parlamentu ČR)
3
Moc výkonná (ústavní postavení prezidenta republiky a Vlády ČR, vzájemný vztah)
3.1
Prezident republiky
3.2
Vláda
3.3
Stání zastupitelství
4
Moc soudní (soudní soustava a principy činnosti)
4.1
Ústavní principy soudní moci
4.2
Soudní soustava
5
Mezinárodní právo a Ústava ČR (vázanost mezinárodním právem, čl. 10 Ústavy)
5.1
Ústavní základ vázanosti mezinárodním právem
6
Územní samospráva v ČR (ústavněprávní postavení obcí a krajů)
6.1
Ústavněprávní postavení obcí
6.2
Ústavněprávní postavení krajů
7
Ústavněprávní postavení politických stran v ČR (vznik, činnost a zánik politických stran, význam politických stran v systému moci v ČR)
7.1
Právní úprava vzniku a činnosti politických stran
7.2
Zánik a zrušení politické strany
8
Volební systém v ČR (volební proces obecně, volební spravedlnost)
8.1
Volební proces obecně
8.2
Volební spravedlnost
9
Listina základních práv a svobod (charakteristika, struktura)
10
Základní lidská práva a svobody
11
Politická práva podle Listiny (volební právo, formy sdružování občanů)
11.1
Volební právo
11.2
Formy sdružování občanů
11.3
Další politická práva
12
Práva hospodářská, sociální a kulturní podle Listiny (ústavní základ práce a podnikání)
12.1
Práva hospodářská
12.2
Sociální práva
12.3
Kulturní práva
13
Právo na soudní a jinou právní ochranu podle Listiny (právo na spravedlivý proces)
14
Pojetí veřejné moci (právní status, státní a nadstátní autorita)
14.1
Státní a nadstátní autorita
15
Dělba moci (význam, faktická dělba moci, formy vlády)
16
Forma vládnutí (demokracie přímá a zastupitelská, autokracie)
16.1
Demokracie přímá a zastupitelská
17
Formy státu (stát jednoduchý a složený, nadstátní systémy)
17.1
Stát jednoduchý a složený
18
Funkce státu (pojetí, klasifikace, charakteristika)
18.1
Pojetí funkcí státu
18.2
Klasifikace a charakteristika funkcí státu
19
Státní mechanismus (státní orgány a zařízení, státní služba)
20
Samospráva (charakteristika, typy, soukromoprávní a veřejnoprávní samospráva)

Úryvek

"8 Volební systém v ČR (volební proces obecně, volební spravedlnost)

Pravidla při ustavování reprezentativních orgánů jsou v zásadě souhrnem organizačních opatření, v nichž ústavní orgány, orgány státní správy a dále zvláště k tomu vytvořené volební orgány plní řadu ústavních či zákonem stanovených pravomocí. Volby jsou i subjektivním právem jednotlivých občanů, skupin občanů, politických stran volit či usilovat o získání mandátu. Tyto osoby jsou účastníky postupu, který má charakter procesu – volebního řízení. Volební zákony pak pro toto řízení stanoví volební řád.

8.1 Volební proces obecně
Volby jsou časově vymezený postup, v němž jednotlivé subjekty mají pravomoci, práva či povinnosti. Jako účastníci vystupují organizátoři a realizátoři ústavních práv. Analýzou volebních zákonů lze vymezit postupné etapy volebního procesu pro jednotlivé účastníky.

Volič
a) vyhlášení voleb je pravomocí prezidenta, nejpozději do 90 dnů od jejich konání
b) obec vydá vyhlášku o době a místu konání voleb v obci
c) zákony stanoví pravidla a časové vymezení pro volební kampaň
d) den voleb je rozložen na dva dny
e) řád hlasování je založen na technologii hlasování vložením z celé sestavy vybraného jediného hlasovacího lístku do úřední obálky, povinným vstupem do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků a posléze vložením obálky do volební schránky.

Pro veřejnoprávní organizaci voleb a realizaci pasivního volebního práva jsou rozhodující tyto etapy:
a) ustavení okrskových volebních komisí – každá strana může podat návrh na členy volebních komisí
b) politické strany nebo koalice jsou oprávněny nejpozději do 66 dnů přede dnem voleb předložit návrhy kandidátních listin či kandidátů okresnímu úřadu
c) volební orgány, které jsou oprávněny přijímat návrhy kandidátních listin, projednají kandidatury z hledisek splnění zákonných náležitostí. Tyto orgány pak rozhodnou buď o registraci návrhu nebo o jeho odmítnutí či škrtnutí kandidáta.
d) okrsková volební komise řídí hlasování, posuzuje a sčítá hlasovací lístky a vyhotoví zápis o hlasování
e) Český statistický úřad zpracovává celkové výsledky
f) Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb a tyto vyhlašuje do obu komor, předává zvoleným poslancům i senátorům osvědčení o zvolení
g) V případě, že se v průběhu volebního období uprázdní mandát, nastupuje náhradník téže strany (PS), nebo budou vyhlášeny doplňovací volby do Senátu
h) nárok na úhradu volebních nákladů vzniká té straně, která získá nejméně 1,5 % hlasů (PS)

Koncepce volební aritmetiky
a) volební systém poměrného zastoupení při volbách do Poslanecké sněmovny:
– z celkového počtu platných hlasů pro všechny kandidátní listiny ve všech volebních krajích se dělením počtem poslanců získá tzv. republikové mandátové číslo. Tímto číslem se dělí celkový počet platných hlasů odevzdaných v každém volebním kraji
– výsledkem je počet mandátů připadající jednotlivým volebním krajům, zbylé mandáty se přidělují volebním krajům podle nejvyššího zbytku
– z celkového počtu hlasů pro každou politickou stranu se volebním kraji zjistí ČTÚ, zda-li tyto strany dostaly 5 % z celkového počtu hlasů – postup do skrutinia
– celkový počet platných hlasů každého volebního subjektu ve volebním kraji se pak postupně dělí čísly 1, 2, 3 a dále. Vypočte se tolik podílů, kolik je kandidátů na hlasovacím lístku. Všechny podíly takto vypočtené se seřadí podle velikosti a uvede se seznam tolika podílů, kolik mandátů volebnímu kraji připadlo. Za každý podíl se straně přikáže 1 mandát. Pořadí přidělených mandátů je závislé na jejich pořadí na kandidátní listině strany. Preferenční hlasy – 7 % z celkového počtu hlasů."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11456
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse