Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ústavní vývoj v českých zemích po roce 1848

Ústavní vývoj v českých zemích po roce 1848

Kategorie: Historie, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce informuje o vývoji ústavních zákonů v českých zemích po roce 1848. Věnuje se politickému pozadí jejich vzniku, jejich obsahu a také změnám, které přinesly.

Obsah

1.
Ústavní vývoj v českých zemích po roce 1848
1.1.
První pražská petice
2.
Dubnová ústava
2.1.
Zákonodárná moc
2.2.
Soudní moc
2.3.
Základní lidská práva
2.4.
Volební právo
2.5.
Zdroje
3.
Kroměřížská ústava
4.
Březnová ústava
4.1.
První část
4.2.
Druhá část
4.3.
Třetí část
4.4.
Čtvrtá část
4.5.
Pátá část
4.6.
Šestá část
4.7.
Sedmá část
4.8.
Osmá část
4.9.
Devátá část
4.10.
Desátá část
4.11.
Jedenáctá část
4.12.
Dvanáctá část
4.13.
Výčet základních práv
4.14.
Zdroje
5.
Únorová ústava
5.1.
Říjnový diplom
6.
Prosincová ústava
7.
Použitá literatura

Úryvek

"Dubnová ústava
Dne 25. dubna 1848 byla ve Vídni vládou vyhlášena konstituce – tzv. dubnová ústava, nazý-vaná rovněž podle tehdejšího ministra vnitra Franze Xavera von Pillersdorfa, pod jehož zášti-tou vznikala, jako Pillersdorfova ústava (v oficiálním znění Ústavní listina rakouského císař-ství - Verfassungsurkunde des österreichischen Kaiserstaates, zákon č. 49/1848 PGS). Text této ústavy byl inspirovaný zejména textem belgické ústavy z roku 1831, důležité však bylo, že nenaplňoval dosavadní přísliby uváděné v kabinetních listech císaře (patentech) z 15. března a 8. dubna roku 1848. Nebylo to zřejmě ani jeho cílem, neboť text ústavy nijak nezohledňoval dosavadní výsledky probíhajícího jednání stavů ve Vídni o nové ústavě. Císař s vydáním ústavy ani nečekal, až tato jednání skončí.
Dubnová ústava představovala první ústavu (v moderním slova smyslu) v českých zemích, ja-kož i na území rakouské monarchie, která však nikdy neplatila, resp. nestala se platným záko-nem, neboť byla vyhlášena z rozhodnutí císaře (Ferdinanda I.) a nebyla předložena ke schvá-lení zákonodárnému orgánu (říšskému sněmu) – byla oktrojována (udělena, nebo „vnucena“ – z francouzského slova octroyer=poskytnout, povolit).
Dubnová ústava sestávala ze 7 částí, spočívala na principu dělení moci, v rámci kterého řešila postavení a pravomoci císaře, kterému příslušela plná výkonná moc. V rámci ní byl císař označován za „posvěceného a nedotknutelného“, ze svého počínání se nemusel nikomu zod-povídat. Jeho vládní rozhodnutí však měly být kryty tím, že byly potvrzeny v daném rezortu zodpovědným ministrem. Císaři příslušela, nehledě k jen jemu podléhajícímu zákonodárství, tato práva:
- obsazování státních úřadů,
- vrchní velitelství armády,
- vyhlášení války a uzavření míru,
- uzavírání smluv se zahraničními vládami (smlouvy však následně musely být potvrzeny Říšským sněmem),
- vykonání zákonodárství ve jménu císaře,
- omilostnění a
- svolání, odročení a rozpuštění Říšského sněmu (Po rozpuštění Říšského sněmu měl být bě-hem 90 dnů svolán nový.).
Zákonodárná moc byla dělena mezi císaře a dvoukomorový říšský sněm (Reichstag) složený z poslanecké sněmovny (Abgeordnetenkammer) a senátu (Senat). Členové obou komor byly osoby jmenované císařem, přičemž členové dolní komory byli jmenováni na základě před-chozích výsledků voleb. (3 in 2)
- členy Senátu se automaticky stali všichni princové císařského domu starší 25 let; dále zde byli členové doživotně jmenováni císařem a 150 členů bylo volených z nejvýznamnějších majitelů pozemků a velkostatkářů
- volba 383 členů Poslanecké sněmovny, z nichž každý zastupoval 50.000 mužů starších 24 let, kteří nejméně 6 měsíců bydleli ve volebním okrsku, a to podle dělícího klíče (např. Če-chy měly 90 poslanců, Dolní Rakousy 37, Tirolsko 17, Galicie 96, Salcbursko 4 apod.), přičemž dělníci za denní nebo týdenní plat, služebníci a osoby sociálně podporované státem nebyly volebně oprávněny, měla spočívat na „sčítání lidu a zastoupení všech zájmů státu a občanů“."

Poznámka

Písemná příprava na seminář z Českých právních dějin.
Část práce popisující jednotlivé části Březnové ústavy je zkopírovaná z internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21164
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse