Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Útvary národního jazyka - maturitní otázka 10/15

Útvary národního jazyka - maturitní otázka 10/15


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje několik pojmů, jakými je národ, národní jazyk, jazyková norma a kodifikace. Poté se věnuje dělení spisovného a nespisovného jazyka a jeho vlastnostem. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Umělecký styl, vypravování - maturitní otázka 9/15, následující Jazyk a jazyková komunikace - maturitní otázka 11/15.

Obsah

1.
Národní jazyk
2.
Národ
3.
Spisovná čeština
3.1
Vlastní spisovná čeština
3.2
Hovorová čeština
4.
Nespisovné útvary národního jazyka
4.1
Nářečí
4.2
Nadnářečí
4.3
Slang
4.4
Argot
5.
Jazyková norma
6.
Kodifikace

Úryvek

“Nespisovné útvary národního jazyka

- nářečí = dialekt ( chodské, krkonošské )
- nadnářečí = interdialekt ( hanácký, lašský )

NÁŘEČÍ
- místně a zeměpisně odlišené
- normy nemohou být kodifikovány, ale mohou být popisovány
- v současné době se nářeční rozdíly stírají ( většinou už jen na vesnici )
- česká nářečí: středočeská, českomoravská, západočeská, východočeská
- moravské nářečí: lašská, hanácká, moravskoslovenská
- nářečí do 18.st – lidé byli jen na vesnici, necestovali, proto mohli vzniknout nářečí

NADNÁŘEČÍ
- spojení několika nářečí do většího celku
- mezi 19. – 20.st. – rozhlas, noviny, televize,.. – stírání rozdílů
- v Čechách: obecná čeština
- na Moravě: obesně lašská, obecně hanácká,..

- charakteristické rysy dialektů se projevují především v hláskové podobě a mluvnických tvarech slov : vokno, ňákej, pívo, dělaj,.."

Poznámka

Doporučuji konzultovat s jinou literaturou na toto téma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46a9c2011b262.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Utvary_narodniho_jazyka.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse