Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úvod do controllingu - přednášky

Úvod do controllingu - přednášky

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce předkládá přednáškový materiál o controllingu pro Fakultu managementu a ekonomiky VUT v Brně. Vysvětluje samotný pojem, všímá si jeho filosofie, i koncepce v podniku. Hodnotí controlling jako kybernetický systém, regulaci, i controlling jako prvek subsystému kontroly. Sleduje strategické plánování a strategickou kontrolu, časové zpoždění a controlling, systémy s dopřednou vazbou. Věnuje se ukazatelům - charakterizuje jejich systém, zabývá se jejich významem při sledování a posuzování ekonomických jevů, i logice tvorby jejich systémů.

Obsah

1.
Obsah pojmu controlling
2.
Filosofie controllingu jako metody řízení
3.
Preferované aspekty při promýšlení koncepce controllingu v podniku
4.
Controlling jako kybernetický systém
5.
Funkce regulátoru v regulačním obvodu
6.
Co je účelem regulace
7.
Posuzování kvality regulační soustavy
8.
Vymezení obecně objektu jako prostoru působnosti controllingu
9.
Controlling jako prvek subsystému kontrola
10.
Pozitivní a negativní zpětná vazba při zvyšování účinnosti regulačního procesu
11.
Strategické plánování a strategická kontrola
12.
Časové zpoždění a controlling
13.
Systémy s dopřednou vazbou
14.
Význam ukazatelů při sledování a posuzování ekonomických jevů
15.
Logika tvorby systému ukazatelů
16.
Charakteristika systému ukazatelů

Úryvek

"4. Vztah ovládací funkce kontroly a controllingu.
Otázky a úlohy:
11. Strategické plánování a strategická kontrola
12. Časové zpoždění a controlling
13. Systémy s dopřednou vazbou

"….. Mnoho bylo napsáno o strategickém plánování, ale velmi málo o strategické kontrole (controlling je prvkem kontroly, kontrola je prvkem řízení procesů. Tato poznámka v závorce je moje, nikoliv Koontze či Weihricha). Podle jedné knihy zahrnuje strategická kontrola systematické vyhodnocování situace ve strategických kontrolních bodech a modifikování strategie na základě tohoto hodnocení, jinde se autoři shodují v tom, že strategické plánování a strategická kontrola spolu těsně souvisejí. Strategické plánování vyžaduje strategickou kontrolu. S tím lze téměř bez výhrad souhlasit, pomyslíme-li zejména na proces dosahování cílů specifikovaných plánem. Protože kontroly umožňují porovnat zamýšlené cíle se skutečností, jsou příležitostí pro poučení, které se může stát východiskem pro změny v organizaci, apod. Strategická kontrola umožňuje nejen hlubší pohled na celkovou výkonnost organizace, ale i na neustále se měnící okolí ….." (viz Koontz,H., Weihrich,H.: Management str. 549, Victoria publishing, a.s., Praha 1993). Podobně bychom mohli usuzovat o plánování a kontrole operativních procesů. Avšak v controllingu jde o víc nežli o pouhou kontrolu plnění plánovaných úkolů. Controlling musí poskytovat informace o procesu plnění plánovaných úkolů v jistém časovém předstihu. To ovšem přináší některé těžkosti.

Úzkým místem kontroly (tím ovšem i controllingu) je řešení problému časového zpoždění. Časové zpoždění lze zaznamenat jako rozdíl mezi časem reakce systému na podnět a časem zaznamenání samotného podnětu, tj. množství časových jednotek, které uplynou od doby zaznamenání podnětu na vstupu systému do doby zaznamenání reakce systému na podnět. Jinak: časové zpoždění je dobou která uplyne od času zaznamenání odchylky od předpokládaného stavu systému, po realizaci doporučení, které směřuje k eliminaci této odchylky. Zpožďovacím prvkem je zde identifikovaná odchylka, která musí být v určeném čase eliminována. Tuto eliminaci má na starosti regulátor.

Poznámka:
Abychom mohli zavést do přenosových funkcí vliv časového zpoždění, musíme k proměnným vstupu (x) a výstupu (y) připojovat index, který označuje časový okamžik, k němuž se příslušné stavy vztahují. Budeme tedy psát. xt a yt, kde t může nabývat hodnot celých čísel. Posloupnost x0, x1, x2…, a y0, y1,y2 …, apod. jsou pak trajektoriemi vstupu a výstupu. Označíme-li délku časového zpoždění, které vzniká při přenosu soustavy, T, můžeme psát funkci popisující chování soustavy takto: yt=f(xt-T).

Lze zvolit časovou škálu tak, že T = 1 (čili délka časového zpoždění je volena za jednotku času). Pak je možné psát yt = f(xt-1)."

Poznámka

Práce obsahuje schémata a grafy. Čistého textu v práci je cca 15,5 strany.
Přednáškový materiál pro Fakultu managementu a ekonomiky VUT Brno.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1398
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse