Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Úvod do ekonomie, předmět obecné ekonomické teorie

Úvod do ekonomie, předmět obecné ekonomické teorie


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická, Plzeň

Charakteristika: Práce se zaměřuje na úvod do ekonomie. Rozebírá předmět ekonomie, metody a chyby při zkoumání, pozitivní normativní ekonomii a mikro a makroekonomii.

Obsah

1.
Předmět ekonomie
2.
Metody a chyby při zkoumání
3.
Pozitivní normativní ekonomie
4.
Mikroekonomie a makroekonomie

Úryvek

"Ekonomie
I. Úvod do ekonomie
II. Trh výrobků a služeb
III. Trh výrobních faktorů
IV. Interakce trhů

Úvod do ekonomie, předmět obecné ekonomické teorie
1. Předmět ekonomie
2. Metody a chyby při zkoumání
3. Pozitivní normativní ekonomie
4. Mikroekonomie a makroekonomie

Proč vůbec ekonomii studovat?
- Snaha vydělat peníze
- Rodinná tradice
- Studijní povinnost
- „strach“ z nevědomosti
- Jako volič se vyjadřuji též k ekonomickým tématům

Po celý život narážíme na tvrdé ekonomické pravdy!

Co je to ekonomie?
- Ekonomie zkoumá, jak lidé vyrábějí a spotřebovávají => věda o činnostech, které se týkají výroby a směny
- Ekonomie je věda o penězích, bankovnictví, kapitálu a bohatství, …
- Ekonomie studuje obchod mezi národy
- Ekonomie studuje, jak se lidé rozhodují v podmínkách vzácnosti zdrojů a jaký vliv má jejich volba na společnost => ekonomie je věda o volbě

Předmět ekonomie
- „Ekonomie zkoumá, jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných komodit a jak je rozdělují.“ – Samuelson
- „Ekonomie se zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny základní lidské potřeby.“ – Soukupová

Ekonomika (ze dvou řeckých slov – oikos = dům a nomos = správa)
- nějaký systém, v jehož rámci přeměňuje vstupy za výstupy

Ekonomie
- nauka o ekonomice, vědní disciplínaRůzné společnosti =>

Základní ekonomické systémy Ekonomický systém
zvykový příkazový tržní
1. Co a kolik se bude vyrábět Rozhoduje náčelník kmene na základě zkušeností předchozích generací. Subjektivně rozhoduje úzká skupina lidí, která má moc (politickou či vojenskou). Objektivně řeší tržní zákony Zákon nabídky a zákon poptávky.
2. Jak a s jakým rozdělením zdrojů se bude vyrábět?
3. Jak se členové společnosti o výsledný produkt rozdělí? Podle potřeb členů kmene. Podle pravidel daných toutéž skupinou lidí. Zákon úspěšnosti na trhu"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x544e366db3210.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Ekonomie.doc (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse