Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úvod do obecné psychologie, vývojové psychologie a psychologie osobnosti

Úvod do obecné psychologie, vývojové psychologie a psychologie osobnosti

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledné zápisky z přednášek poskytují přístupný úvod především do obecné psychologie, vývojové psychologie a psychologie osobnosti, ale také do dalších témat psychologie. Charakterizují psychologii jako vědu a přibližují její disciplíny a historii. Zaměřují se na vývoj a determinanty osobnosti a rozebírají její jednotlivé složky. V oddílu věnovaném obecné psychologii pak seznamují s psychickými procesy, stavy a vlastnostmi. Zařazeny jsou také oddíly o psychologii mezilidských vztahů i náročných životních situacích.

Obsah

1.
Psychologie jako vědní disciplíny
1.1.
Psychologické disciplíny
1.2.
Psychologické přístupy, směry, školy
2.
Osobnost
2.1.
Názory na vznik osobnosti
2.2.
Vlastnosti osobnosti
3.
Psychologie mezilidských vztahů
3.1.
Socializace člověka
3.2.
Mechanismy sociálního učení
3.3.
Komunikace
4.
Struktura osobnosti
5.
Typologie osobnosti
6.
Vývojová psychologie
6.1.
Etapy vývoje jedince
6.2.
Typicky lidské činnosti
7.
Psychické jevy
7.1.
Psychické procesy
7.2.
Psychické stavy
7.3.
Psychické vlastnosti
8.
Člověk v náročné životní situaci
8.1.
Psychohygieny
8.2.
Reakce na zátěžové situace
8.3.
Duševní nemoci
9.
Psychologie jako věda, obecná psychologie
9.1.
Podoby psychologie
9.2.
Historický kontext
9.3.
Funkce a předmět psychologie
9.4.
Rozdělení psychologie
9.5.
Psychické jevy
9.6.
Poznávací procesy
9.7.
Učení
9.8.
Emoce
10.
Psychologie osobnosti
10.1.
Osobnost
10.2.
Psychická struktura osobnosti
10.3.
Činitelé ovlivňující formování osobnosti
10.4.
Vliv dědičnosti, prostředí a výchovy podle současné psychologie
10.5.
Teorie osobnosti
10.5.1.
Introgenní teorie osobnosti
10.5.2.
Exogenní teorie osobnosti
10.6.
Struktura osobnosti
10.6.1.
Aktivačně motivační vlastnosti
10.6.2.
Vztahově postojové vlastnosti
10.6.3.
Výkonové vlastnosti
10.6.4.
Seberegulační vlastnosti
10.6.5.
Dynamické vlastnosti

Úryvek

"1) Psychologie jako vědní disciplína

- psychologie je společenská věda, která chce porozumět prožívání, chování a jednání člověka, předvídat je a pomoci působit na ně
- předmětem zkoumání psychologie je psychika člověka

psychologické disciplíny:
1. základní
- zabývají se metodami výzkumu, popisují a objasňují rozdíly mezi lidmi
- obecná psychologie
- věnuje se základním teoretickým otázkám psychologie, zkoumá podstatu lidské psychiky
- psychologie osobnosti
- podává obraz psychiky člověka na základě psychologických, sociálních a biologických aspektů člověka jako celku (zkoumá psychickou strukturu člověka)
- vývojová psychologie
- zaznamenává psychické změny při vývoji člověka
- sociální psychologie
- sleduje postavení jedince ve společnosti (psychologie sociologizace a mezilidských vztahů)
- fyziologická psychologie
- ovlivňování lidské psychiky, fyziologického stavu
- psychopatologie
- popisuje a vysvětluje abnormality života (zkoumání chorobných jevů psychiky)
2. speciální
- zaměřují se na konkrétní obory lidské činnosti
- farmakopsychologie
- zabývá se vlivem látek typu léků na psychiku člověka
- zoopsychologie
- studuje psychiku různých živočichů
- psycholingvistika
- zkoumá vztahy mezi myšlením a řečí
- srovnávací psychologie
- zkoumá psychologické rozdíly mezi lidmi způsobené stářím, profesí či rozdílnou národnostní příslušností
- psychometrie
- zabývá se měřením psychologických jevů
3. aplikované
- studují konkrétní oblast lidské činnosti na základě psychologie
- psychologie práce
- pedagogická psychologie
- psychologie reklamy, dopravy, vojenství či sportu
- forenzní (soudní) psychologie
- zkoumání psychiky při momentech regulovaných právem (zabývá se studiem zločinnosti)
- klinická psychologie
- zabývá se diagnostikou dnešních psychických potíží a chorob
- poradenská psychologie
- rady ve volbě práce, manželské poradny

Psychologické přístupy, směry, školy
● tzv. předvědecká psychologie
- byla součástí filosofie
- dvě etapy jejího vývoje
1. nauka o duši - myšlenka, že duše ovlivňuje chování
2. duše jako základní substance nahrazena vědomím

● 1879 – formuje se psychologie jako věda – v Lipsku byla založena psychologická laboratoř Wilhelma Wundta
→ experimentální psychologie
- Wundt zkoumal bezprostřední zkušenosti člověka (dráždí smyslové orgány fyzikálními podněty a studuje následné reakce)

● behaviorismus
- chápe psychologii jako vědu o chování
→ studuje chování člověka, nebere v potaz jeho prožívání (subjektivní pocity)
- jeho kořeny položil I. P. Pavlov – zkoumal podmíněné reflexy (každý podnět = stimul vyvolává určitou reakci)
- vlastním zakladatelem behaviorismu Američan John B. Watson – navázal na Pavlovovy výzkumy

● psychoanalýza
- otcem psychoanalýzy Sigmund Freud
- Freud se zabýval problémem, zda se v psychologickém výzkumu stačí zabývat pouze vědomím a zda vedle vědomí existují i další pochody, které mohou ovlivňovat naše jednání a chování
→ nevědomí (podvědomí a nadvědomí)
- rozhodujícím činitelem psychického vývoje jsou pudy

● analytická psychologie
- Carl Gustav Jung - teorie o společném kolektivním nevědomí lidstva

● tvarová psychologie = gestaltismus
- „Celek je víc než suma částí.“ – duševní procesy i vnímání je třeba brát jako celek
- Max Wertheimer, Wolfgang Köhler

Současné proudy psychologie
1) hlubinná psychologie
- zahrnuje v sobě klasickou Freudovu psychoanalýzu, Jungovu analytickou psychologii a individuální psychologii (Alfred Adler – do psychologie zavedl pojem komplex méněcennosti)
2) neobehaviorismus
3) kognitivní psychologie
- zkoumá, jak člověk na základě své psychiky poznává okolní svět
4) humanistická psychologie
- zdůrazňování lidského sebeuvědomování a seberealizace - člověk je aktivním tvůrcem své existence
5) transpersonální psychologie
- zabývá se mimořádnými změněnými stavy vědomí, vznikajícími mystickými praktikami, meditací, drogami apod."

Poznámka

Důležité informace jsou značeny barevně či tučně. Součástí práce jsou schémata a tabulky o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27529
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse