Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úvod do praktické geologie: exogenní procesy

Úvod do praktické geologie: exogenní procesy

Kategorie: Geologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta, Praha 2

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek na téma základní geologie, konkrétně exogenních procesů. Vhodné pro studenty geologie a souvisejících věd (geochemie, archeologie, inženýrská geologie, geografie, hydrologie). Výpisky vymezují pojmy spjaté se zvětráváním, gravitací, krasovými jevy či geologickou činností moře a zabývají se relevantními procesy.

Obsah

1.
Zvětrávání a gravitace
1.1.
Zvětrávání
1.1.1.
Vymezení pojmů
1.1.2.
Bowenovo schéma
1.1.3.
Mechanické vs. chemické
1.2.
Gravitace
1.2.1.
Vymezení pojmů
1.2.2.
Rozlišení podle rychlosti pohybu
2.
Podzemní voda
2.1.
Vymezení pojmů
3.
Krasové jevy
3.1.
Vznik krasu
3.2.
Povrchové jevy
3.3.
Podzemní krasové jevy
3.3.1.
Primární
3.3.2.
Sekundární
4.
Řeky
4.1.
Vymezení pojmů
4.2.
Geologická činnost řek
4.3.
Typy koryt
5.
Delty a jezera
5.1.
Vymezení pojmů
5.2.
Typy delt
5.3.
Jezera vzniklá exogenními procesy
5.4.
Jezera vzniklá endogenními procesy
6.
Ledovce
6.1.
Vymezení pojmů
7.
Eolická činnost
7.1.
Vymezení pojmů, definice
8.
Geologická činnost moře
8.1.
Pohyby mořské vody
8.2.
Definice pojmů

Úryvek

"Gravitace
Způsobuje vznik svahových pohybů
Podmiňuje působení vody, ledu apod.
Působí při dezintegraci (rozpadu) hornin a zvětralin

Charakter horniny – zpevněná X nezpevněná
Obsah vody – záleží na pórovitosti, propustnosti… Ve všech směrech stejná, málo i hodně způsobuje větší náchylnost k vzniku svah. pohybů
Sklon a stabilita svahu – jemný písek 30°, hrubý písek 40°, štěrk 45° -> rozpad
Spádový úhel a vodní nasycení ovlivňují pohyb hmoty

Podle deformačního charakteru rozlišujeme:
Skluzy (slide) – u báze, neustálý kontakt s podložím
Proudy (flow) – v celém objemu, pro tekuté materiály
Řícení - oddělování materiálu podle trhlin, bez kontaktu s podložím

Dále rozdělujeme např. podle rychlosti, charakteru minerálu apod.
Brekcie – sediment, vznikl ledovcovým nebo suchozemským způsobem. Hrubá zrnitost, stmelené, ostrohranné.

1) Pomalé svahové pohyby - Rychlost m/rok
Soliflukce – půdotok -> hákování vrstev (i sunutí povrchu – opilý les)
ve vyšších zem. šířkách. zmrzlá půda, vrchní část roztaje – kaše, taje, sune se dolů

2) Středně rychlé svahové pohyby – sesuvy – Rychlost cm/den až cm/s
Plošný sesuv – větší plocha se sesune dolů – utrhne se
Proudový sesuv – k sesuvu dojde spíše u užší části svahu, typické pro lávu - teče

3) Rychlé (katastrofické) pohyby – Rychlost km/s
Skalní řícení
Talus – osyp
Skalní sesuv
Bahnotok (mudflow)
Úlomkotok (debris flow)
Turbiditní proudy – vznik turbiditu (sled usazených hornin vzniklý opakovaným usazováním turb. proudů)

Podzemní voda

Unášecí schopnost transportního média je přímo úměrná rychlosti a viskozitě.
Celkové množství vody na Zemi je neměnné.
Laminární proud – např. voda, led; částice plují poměrně lineárně
Turbulentní proud – voda, vzduch; částice se pohybují chaoticky, nahodile
Podzemní voda tvoří 1,2% hydrosféry

Infiltrace – vstup vody do půdního horizontu skrz: zóna provzdušnění, pásmo kapilární třásně, hladina podzemní vody -> saturace (stav nasycení, voda vyplňuje veškerý pórovitý prostor)
Meteorická voda – infiltrovaná (vsáklá) z povrchu
Magmatická voda – kondenzovaná z par unikajících při chladnutí magmatu
Solanky – hyperkoncetrované vody
Kolektor – gravitační voda jím protéká snadněji (= akvifér).
Může mít Volnou hladinu (tlaky kolektoru a atmosféry se rovnají), Napjatou hladinu (tlak kolektoru větší než atmosféra = artéská voda)
Izolátor – Horší propustnost.
Puklinová propustnost – voda v puklinách hornin
Průlinová propustnost – voda v meziprostoru hornin
Zvodeň – akumulace podzemní vody

Kliváž – metamorfní foliace, hustě vyvinuté, zároveň paralelní sekundární plochy - štípatelnost
Budináž – tahovými silami způsobené roztrhání pevnější vrstvy obklopené plastičtějšími vrst.
Foliace – hornina má nějaké přednostní uspořádání (anizotropii). Usměrnění
Lineace – např. paralelní uspořádání zrn, vnějším vlivem
Rychlost proudění podzemní vody ovlivněna: Pórozita hornin, propustnost (ta závisí na pórozitě, tvaru a uspořádání pórů), hydraulický gradient (spád)
Rychlost cm/den – m/rok
Směr – z elevace do deprese – v homogenním prostředí (výška hladiny kopíruje reliéf)
Podzemní voda proudí hlavně laminárně: nízká mechanická erozní schopnost, převažuje chemické působení
Hydroizohypsy – „vrstevnice podzemní vody“, čáry spojující místa se stejnou výškou hl. p. vody"

Poznámka

Důležité pojmy jsou značeny barevně a kurzívou. Součástí práce je drobné schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24495
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse