Úvod do psychologieKategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z psychologie nejprve seznamují s předmětem, disciplínami, směry a metodami psychologie a poté se zabývají vybranými oblastmi obecné psychologie a psychologie osobnosti.

Obsah

1.
Psychika
2.
Úkoly a disciplíny psychologie
3.
Metody psychologie
4.
Psychologické směry
5.
Psychické jevy
6.
Osobnost, struktura osobnosti

Úryvek

"Psychologie

- vychází ze zkušenosti jedince, je to empirická věda
- předmětem je prožívání, chování, výtvory a determinace (určení, vymezení) člověka


Psychika

- duševní dění, které je vázáno na činnost mozku a tvoří jednotu s fyziologickými
procesy
- psychika je podmíněna dvěma způsoby 1.vnitřní - biologické - GENOTYP - to, co si neseme
(dědičnost, vlastnosti našeho organismu)
2. vnější - sociální
- prostředí, ve kterém vyrůstáme
- způsob výchovy
Ve výchově rozhoduje
- míra přijetí (od rodičů – vědomé a nevědomé)
- míra kontroly (dobré nechat dítě jednat svobodně, pouze menší kontrola)PROSTŘEDÍ VÝCHOVA

GENOTYP

- základní složky (kategorie) psychiky 1.chování - vnější pozorovatelská aktivita
2.prožívání - subjektivní vjemy, představy, emoci
- může být vědomé a nevědomé
- chování a prožívání jsou projevem osobnosti

Vědomí
- je to, co člověk prožívá a zároveň si to uvědomuje

Nevědomí
- je to, co si člověk neuvědomuje z vlastního duševního života při prožívání


Úkoly psychologie

1. diagnostika – poznávání lidí
2. psychologická interpretace – vysvětlovat chování a prožívání lidí
3. predikce – předvídání chování lidí
4. působení na lidi v rámci: výchova, komunikace, vedení při práci, psychoterapie
5. uspořádání podmínek pro lidi
6. sebepoznání – patří k nejdůležitějším
Psychoneuroimunologie ( PNI ) - zkoumá to, jak naše psychika ovlivňuje naši imunitu, zdraví

Jestliže čekáme, že se změní naše okolí, stupňuje se naše bezmoc!
Změnit můžeme jen sama sebe.
Disciplíny psychologie – klasifikace přírodních věd

1. Základní psychologické disciplíny
a) obecná
- fenomenologie - popis a třídění psychických jevů
- metodologie - jaké metody užít
- psychologie osobnosti - struktura a dynamika osobnosti
- dějiny psychologie - dějiny
- systém psychologických věd - teorie
b) vývojová
- zaměřena na ontogenezi (vývoj jedince)
c) sociální
- mezilidské vztahy

2. Speciální psychologické disciplíny
- patopsychologie - zkoumá psychiku nemocných
- psychopatologie - zabývá se nemocnou psychikou
- srovnávací psychologie - využívá zkušenosti z chování zvířat a srovnávají je
s chováním lidí (sexuální chování)

3. Aplikované psychologické disciplíny
- klinická - zdravotní zařízení
- poradenská - problémy lidí
- pedagogická - jak se lépe učit
- práce, manažerská - zabývá se řízením
- forenzní (soudní)
- (vězeňská
- sportu
- reklamy)"

Poznámka

Střední

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5200a636455bd.zip (29 kB)
Nezabalený formát:
Uvod_psychologie.doc (111 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse