Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úvod do studia lidských práv - přednášky

Úvod do studia lidských práv - přednášky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracované přednášky z předmětu Úvod do studia lidských práv, jejichž hlavní pensum leží právě ve studiu Listiny základních práv a svobod a vývoji pojetí lidských práv od Antiky po současnost. V práci jsou vysvětleny pojmy a vývojové tendence jako právo, vliv historie a náboženství na dnešní lidská práva, pojetí života, Platonova představa Kosmu (světu jako jeho duše a polis), svoboda, spravedlnost, vláda zákona, přirozený zákon nebo funkce přirozeného práva.

Obsah

1.
Listina základních práv a svobod
2.
Evropská úmluva o lidských právech
3.
Všeobecná deklarace lidských práv
a) Právo
b) Vliv historie a náboženství na dnešní LP
c) Pojetí života
d) Platonova představa Kosmu (světu jako jeho duše a polis)
e) Svoboda
f) Spravedlnost
g) Vláda zákona, přirozený zákon
h) Funkce přirozeného práva

Úryvek

"Vliv historie a náboženství na dnešní LP
1) bůh je mimo svět - křesť.-židovské zachycení
2) myšlenka stvoření čl. - člověk byl stvořen k božímu obrazu
a) bůh je otcem člověka
b) každý čl. nese postavu boha - něco, co je nedotknutelného, posvátného

Udělení milosti - odvolání se na milost boží - uznali se meze lidské znalosti.
Rovnost, volnost, bratrství - používá nesmyslně bratrství, pokud neexistuje stejný otec
? práva na život - křesťané neuznávali potrat, uznávali trest smrti - absolutním trestem není trest smrti, ale vyloučení z kmene, podstatné je být příslušníkem kmene. Zločin volá po pomstě. Krevní msta - krev patří ke krvi, jakmile se prolije, musela být strestána - tento čin nebyl chápán jako absolutní zločin. Nyní je trest smrti pokládán za konečnou existenci člověka.

Svoboda - tato myšlenka se vyvinula z antika, objevila se jako skutečnost, a pak se stala myšlenkou. Antická řecká polis (obec, stát, hrad, městský stát - nepřesné překlady, politika, politeia=ústava, polites - občan), kořen polis lze přeložit jako hrad /Akropolis/
Tyran = samovládce - upíral Řekům svobodu. Athény - vznikl rozdíl mezi soukromou (vlastník = pán domu /řecky despotes/, manželka, děti, otroci) a veřejnou sférou. Manželka a otroci - doma, spravedlnost směnná - neošidit partnera, princip spravedlnosti. Spravedlnost distributivní.
Tyran nebyl despota, nezasahoval do soukromé sféry, upíral možnost jiné vlády. Barbaři žili v despocii, neznali svobodu.
Despocie - zvyklosti obvyklé uvnitř domácnosti jsou přeneseny na všechny
/oicos = dům, nomos = pravidla, agora = náměstí/

Pojetí života
1) v primitivním chápání - všednost
kosmos - kompaktní prožitek, svět je chápán jako jeden jediný celek, který má řád, kterým je čas - časové prožívání primit. člověka
- řád, v němž se lidé setkávají s posvátnými v jednom celku
všední den x svátek - z křesťansko-židovských tradic
- primitivové prožívají čas jako cyklus. Strukturu času tvoří svátky.
Silvestr - konec starého času, nástup nového. Na konci cyklu - slavnost - dovoleno to, co se během roku nesmí.
Mýtické prožívání je přirozenější. Mýtos - známe jen z vyprávění - při rituálu, při kterém se vykonávaly určité zvyky, kolektivní, nemá autora.
Prostor v prim. chápání - strukturu dávají posvátná místa (chrámy)
K obnově starého času slouží rituály (provádí šaman, kněz)
Život prim. člověka ve všedním dnu se velmi podobal životu nynějšího člověka. Přirozený život vychází z cyklů lidských potřeb - potřeby jsou uspokojovány v cyklech - jídlo. Primitivní člověk - prožitek generační sounáležitosti.
Mít děti - prožitek své nesmrtelnosti - u primitivů prvořadý význam
a) divadlo - vzniklo z náboženského obřadu
b) zlom v myšlení - objevuje se v Řecku řada myslitelů (mudrci), kteří mají jiný názor na svět než v mýtusu"

Poznámka

Psané v poznámkách.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8693
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse