Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Uvolňování pracovníků z pracovního vztahu, včetně vzorových smluv

Uvolňování pracovníků z pracovního vztahu, včetně vzorových smluv

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje obecné vlastnosti a náležitosti ukončení právního vztahu. Poté vyjmenovává a popisuje jednotlivé možnosti, jak lze pracovní poměr ukončit. Charakterizuje také vlastnosti a náležitosti uvolňování pracovníků a jeho dopady. Příloha obsahuje vzorová znění smluv.

Obsah

1.
Ukončení pracovně právního vztahu obecně
2.
Formy ukončení pracovního poměru
2.1
Dohoda
2.2
Výpověď
2.3
Okamžité zrušení
2.4
Zrušení ve zkušební době
3.
Uvolňování pracovníků
3.1
Dopady
4.
Zdroje
5.
Vzory smluv
5.1
Dohoda o ukončení pracovního poměru
5.2
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem
5.3
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
5.4
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
5.5
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Úryvek

"3. Formy ukončení pracovního poměru

Především je nutno zdůraznit, že pracovní poměr v našem právním systému může skončit jen způsoby uvedenými v zákonu č.262/2006 Sb., zákoník práce.
V ustanovení §48 zákoníku práce jsou tyto způsoby skončení pracovního poměru:
(1) Pracovní poměr může být rozvázán jen
a) dohodou,
b) výpovědí,
c) okamžitým zrušením,
d) zrušením ve zkušební době.
(2) Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby.
(3) Pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným způsobem, končí
a) dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,
b) dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky,
c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání.
(4) Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance. Zánik pracovního poměru v případě smrti zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, upravuje §342 odst.1.
(5) Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, který je osobou se zdravotním postižením je zaměstnavatel povinen písemně oznámit příslušnému úřadu práce.
Jiné způsoby skončení pracovního poměru nejsou platné.

3.1 Dohoda
Tento způsob skončení pracovního poměru vychází ze smluvní podstaty pracovního poměru. Tak jako k jeho vzniku je třeba shody obou stran, mohou se tyto strany kdykoliv dohodnout na změně pracovněprávního vztahu, popřípadě na jeho ukončení. Jedná se o dvoustranný právní úkon. Dohodnou-li se strany (zaměstnavatel a zaměstnanec) na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem, důvod rozvázání pracovního poměru musí být uveden jen v případě, požaduje-li to zaměstnanec.
Výhodou je vysoká flexibilita tohoto způsobu ukončení pracovního poměru. Nevýhodou je, že v zákoně nejsou taxativně uvedeny její formy (např.písemnost).

3.2 Výpověď
V zákoníku práce je věnována velká pozornost právě výpovědi, tou může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Jedná se zde o jednostranný právní úkon. Výpověď musí být vyhotovena písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, dokonce důvod výpovědi uvádět nemusí. Zaměstnavatel smí dát výpověď zaměstnanci pouze z důvodů taxativně vyjmenovaných v zákoně. Tento důvod musí být ve výpovědi skutkově vymezen tak, aby jej nebylo moci zaměnit s důvodem jiným, jinak je výpověď neplatná. Důvod výpovědi nelze dodatečně měnit.

3.3 Okamžité zrušení
Okamžité zrušení pracovního poměru, může být uskutečněno ze strany zaměstnavatele i zaměstnance. Takto skončit pracovní poměr zákoník práce umožňuje jen výjimečně, jestliže pro to existují závažné důvody, které jsou v zákoníku práce taxativně vyjmenovány v ustanovení §55 a §56. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být provedeno písemně s uvedením důvodu a musí být doručeno druhému účastníku ve lhůtách stanovených zákoníkem práce. "

Poznámka

V přílohách jsou obsaženy vzory smluv.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9778
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse