Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Užití reostatu k regulaci proudu v obvodu a jako děliče napětí - laboratorní protokol

Užití reostatu k regulaci proudu v obvodu a jako děliče napětí - laboratorní protokol


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o řešené laboratorní cvičení, jehož tématem je použití reostatu k regulaci elektrického proudu, nebo jako dělič napětí. Nejdříve je zadán úkol a vyjmenovány pomůcky, poté je popsán postup a vypracování. Nechybí ani položené otázky a závěr.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Postup
4.
Vypracování
5.
Otázky
6.
Závěr

Úryvek

"Úkoly: 1.Použij reostat k regulaci el. proudu
2.Použij reostat jako dělič napětí
3.Doplňující úlohy

Pomůcky: Zdroj napětí, vodiče funkční reostat, vypínač, žárovka, univerzální měřící přístroj (2x)

Postup: 1.1) Sestavíme obvod s reostatem pro regulaci proudu podle schematu el. obvodu (*)
1.2) Nastavíme měřící přístroj na funkci ampérmetru
1.3) Pohybujeme jezdcem reostatu, odečtené hodnoty zapisujeme do tabulky (**) 2.1) Sestavíme obvod s reostatem pro regulaci napětí podle (***)
2.2) Nastavíme měřící přístroj na funkci voltmetru
2.3) Pohybujeme jezdcem reostatu, odečtené hodnoty zapíšeme do tabulky(**)"

Poznámka

Práce obsahuje schéma a tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: nat_fyzx0003.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Uziti_reostatu.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse