Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Uživatelský přístup k tvorbě aplikací - přednášky

Uživatelský přístup k tvorbě aplikací - přednášky

Kategorie: Informatika, Software

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se formou stručných výpisků věnuje třem velkým oblastem - postavení uživatele v systému zpracování dat, faktorům, které ovlivňují tvorbu databáze a databázovému systému ACCESS. Třetí oblast formou souvislého textu popisuje fungování a možnosti programu.

Obsah

1.
Postavení uživatele v systému zpracování dat
1.1
Možnosti vztahu UH2 a UH1
2.
Formulace zadání
3.
Cíle tvorby aplikace
4.
Konkrétní formulace zadání
5.
Postup řešení
5.1
Posouzení reálnosti zadání
5.2
Definice informačních výstupů a funkcí, způsob prezentace výstupů
5.3
Stabilní informační výstupy
5.4
Náhodné informační výstupy
5.5
Grafické, verbální výstupy
5.6
Periodika požadovaných informací
5.7
Aplikace z pohledu doby odezvy
5.8
Kdo bude uživatelem výstupních informací
5.9
Kolik bude uživatelů výstupní informací
6.
Prostorová náročnost a míra autonomie jednotlivých míst
7.
Funkce ve zpracování dat
8.
Databázový systém ACCESS
8.1
Vytvoření databáze
8.2
Úpravy v okně databáze
8.3
Definování databázových položek (polí)
8.4
Definování tabulek
8.5
Definování vlastností pole (ouško obecné)
8.6
Formát zobrazení
8.7
Vstupní maska
8.8
Seznam přípustných hodnot ( výběr ze seznamu)
8.9
Definování vztahů (relationships) mezi tabulkami
8.10
Zadávání jednoduchých dotazů
8.11
Dotazy z více tabulek
8.12
Použití sumárních operátorů
8.13
Definování souhrnného dotazu
8.14
Využití dotazu pro aktualizaci dat a vytvoření nové tabulky
8.15
Návrh formuláře pomocí volby Návrhové zobrazení
8.16
Formuláře s více tabulkami
8.17
Výstupní sestavy
8.18
Návrh sestav
8.19
Definování skupiny
8.20
Výběr polí do sestavy, definování vypočtených polí

Úryvek

“Seznam přípustných hodnot ( výběr ze seznamu)

V určitém poli je přípustné zadávat pouze ty hodnoty, které jsou obsahem sloupce jiné tabulky (Lookup Table). Hodnoty sloupce Lookup table je možno zobrazit při zadávání dat do pole výchozí tabulky jako přípustný seznam hodnot. Kromě toho lze zobrazovat ještě hodnoty dalších polí tabulky Lookup jako informace pro uživatele . Například takovou to Lookup tabulkou může být tabulka Obor při zadávání čísla studijního oboru do tabulky Student. Jiným příkladem může být tabulka Zákazník při vyplňování čísla zákazníka do tabulky Objednávka. Při definici vlastností příslušného pole výchozí tabulky, klikneme na ouško vyhledávání a vybereme volbu Pole se seznamem. Typ zdroje řádků je tabulka/dotaz. Lookup tabulku jejíž, sloupce chceme zobrazovat,určíme u políčka zdroje řádků, kde ji ze seznamu vybereme .

Definování vztahů (relationships) mezi tabulkami.

Mezi základní vlastnosti databázových systémů patří integrita databáze (učebnice kapitola 4). Mezi tabulkami existují vztahy, např. objednávka je vyplněna určitým zákazníkem, objednávka má několik položek. Vztah u relačních databází je nejčastěji zajištěn přidáním primárního klíče jedné tabulky jako pole do jiné tabulky. Například přidáním čísla zákazníka k tabulce Objednávka je řešen vztah mezi objednávkou a zákazníkem, který objednávku vystavil. Pro zajištění tohoto vztahu nestačí pouze přidat do struktury tabulky objednávka pole číslo zákazníka, ale zajistit referenční integritu.
To znamená, že v tabulce objednávka nesmí být uvedeno číslo zákazníka, který neexistuje v tabulce zákazník. Pro zajištění této integrity lze použít výše uvedenou Lookup tabulku (seznam přípustných hodnot) a dále definovat vztahy mezi tabulkami grafickou formou.

Postup při definování vztahů:

• Výběr tabulek pro definování vztahu mezi nimi se provede volbou Nástroje / Relace / Zobrazit tabulku / Přidat tabulku.

• Definování vazby se provede myší. Uchopí se primární klíč jedné tabulky (nazývána primární, rodič, hlavní tabulka)a přetáhne se na odpovídající pole druhé tabulky (sekundární, dítě, detailní). Pro výše uvedený příklad bude rodičem (primární tabulkou) tabulka Zákazník a dítětem (sekundární tabulkou) tabulka Objednávka, odpovídajícím polem je číslo zákazníka. V dialogovém okně Relace se zadá, zda chceme zajistit referenční integritu a zda se mají zahrnout do tabulek pouze záznamy se stejnými hodnotami odpovídajících si polí. Při zavedení referenční integrity Access nepovolí vložení nebo aktualizaci záznamu tabulky dítě tak, aby neexistovala vazba na záznam tabulky rodič, nepovolí zrušení záznamu z tabulky rodič, když v datové základně existují k němu záznamy v tabulce dítě.

• Zrušení vztahu se provede aktivaci vztahu myší a stiskem klávesy Del. Obdobně se ze vztahu vymaže tabulka.

Definování vztahů mezi tabulkami slouží především pro zajištění integrity dat a automatickém zajištění vazby při dalším použití tabulek jako je definování dotazů."

Poznámka

Obsahuje schéma.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8347
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse