Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Václav Kaplický - Kladivo na čarodějnice

Václav Kaplický - Kladivo na čarodějnice


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, Jeseník, Komenského 281, Jeseník

Charakteristika: Rozbor maturitní knihy, od českého spisovatele Václava Kaplického, Kladivo na čarodějnice. Rozebírá nejen děj díla, ale i život autora.

Obsah

1.
Václav Kaplický
2.
Kompoziční vrstva
3.
Tematická vrstva
4.
Jazyková vrstva
5.
Hlavní postavy
6.
Úryvek

Úryvek

"Autor: Václav Kaplický (28.08.1895 - † 04.10.1982)
- byl českým prozaikem,publicistou a epickým básníkem. Nám je znám nejvíce jako autor historické beletrie
- snažil se o prohloubení lidové četby
- ve svých knihách uplatňoval znamení pravdy a práva
- v pozdější době se zaměřil na historickou prozu, těžištěm jeho tvorby byla doba husitská, doba
čarodějnických procesů , bezpráví, různá povstání a lidový odpor

Stručný obsah díla:

Celý děj se odehrává na konci 17. století na panství Velké Losiny. Žebračka nepozřela v kostele hostii a chystala se ji odnést bohatší sousedce, které nedojila kráva. Tohoto činu bylo zneužito a tak na panství byl vyvolán rozruch, že jsou v Losinách čarodějnice. Místní děkan Lautner se snaží tuto situaci vyřešit s chladnou hlavou, jelikož on na čarodějnice nevěří. Na druhé straně je tu známý inkvizitor Boblig, který dokázal s čarodějnictví usvědčit každou osobu a byl povolán na žádost hraběnky z Galle. Během několika týdnů se rozeběhne velice složitý proces, kdy bylo upáleno přes sto lidí. Do těchto procesů bylo zataženo mnoho vážených ale i majetných občanů. Tyto osoby pod nátlakem a mučením se přiznali, že pracují s ďáblem."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x551d18bfca7a3.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Kladivo_na_carodejnice_Kaplicky.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse