Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Valašská nížina a Dobrudža

Valašská nížina a Dobrudža


Kategorie: Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá Valašskou nížinou a Dobrudžou nacházejícími se jednak ve východní části Rumunska, jednak na severu Bulharska. Autor tyto oblasti vymezuje, uvádí jejich regionalizaci, stavbu a pedosféru. Charakterizuje klima, hydrologické a biologické poměry a nezapomíná na ochranu přírody a krajiny.

Obsah

1.
Vymezení
2.
Regionalizace
3.
Stavba
4.
Pedosféra
5.
Cimpia romina
6.
Dobrudža
7.
Klima
8.
Hydrologické poměry
9.
Biologické poměry
10.
Ochrana přírody a krajiny

Úryvek

"Vymezení
Valašská nížina (Cimpia Romina) a Dobrudža jsou území nacházející se na východě Rumunska a nepatrně zasahují i na sever Bulharska. Na severu sousedí s provincií Jižní a Východní Karpaty a na jihu se Starou planinou.

Regionalizace
 Subsoustava Alpsko-karpatská
 Podsoustava Podunají
 Provincie Cimpia Romina
 Provincie Dobrudža

Stavba
Podunajská provincie Cimpia Romina Na jihu je oblast Cimpia Romina ohraničena pohořím Stará Planina. V podloží provincie Cimpia romina je moesijská platforma. Ve druhohorách a třetihorách byla oblast Cimpia romina mořskou pánví. Dobrudža je provincií pahorkatinového charakteru. Dunaj tuto provincii obtéká obloukem. Na jihu na ní navazuje Dobrudžská plošina.Ta je složena z křídových a třetihorních vápenců a také slínovců.

Pedosféra
Půdy jsou v dané lokalitě velmi úrodné, jde především o černozemě na spraších.Kromě černozemí se na písčitých substrátech a vátých píscích vyskytují i regosoly, arenosoly."

Poznámka

Nutná následná kontrola textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x468920c4be996.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Valasska_nizina_a_Dobrudza.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse