Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Valence - maturitní otázka

Valence - maturitní otázka


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje valenci, základovou větnou strukturu a její vyjádření slovy a gramatickým vzorcem. Věnuje se typům valence verba finita, konstitutivním a fakultativním větným členům, které váže a obsaditelným valenčním pozicím.

Obsah

1.
Valence
2.
Valenční pole
3.
Základová větná struktura
4.
Gramatický vzorec
5.
Konkrétní podoba základové větné struktury – slovní
6.
Abstraktní podoba základové větné struktury- zobecnění
7.
Sloveso (VF tj. Verbum Finitum
7.1
Sloveso nevalenční
7.2
Sloveso jednovalenční
7.3
Sloveso dvojvalenční
7.4
Sloveso trojvalenční
8.
Konstitutivní (základové) větné členy
9.
Fakultativní (nezákladové) větné členy
10.
Větně členy kolem VF
10.1
Potencionální
10.2
Obligatorní
11.
Valenční pozice
11.1
Levovalenční
11.2
Pravovaleční
12.
Struktury derivované

Úryvek

“ vedle tzv. tradiční syntaxe se od 80. let rozvíjí valenční syntax
Valence:
schopnost slova (zvláště slovesa) vázat na sebe větné členy s určitým významem a v určitém tvaru, tj. možnost doplňovat slovo z různých stran, např. sloveso - přísudek bývá zleva doplňován podmětem, zprava předmětem
- valenční pole (VP): souhrn valenčních pozic, určovaných přísudkem (predikátem)
např. Matka peče vánočku.
- základová větná struktura: základ věty - nejmenší část věty, která ještě zachovává smysl sdělení, lze ji vyjádřit tzv. gramatickým větným vzorcem
Gramatické vzorce:
a) konkrétní podoba základové větné struktury - slovní:
peče

matka ─ vánočku
b) abstraktní podoba základové větné struktury- zobecnění:
VP: SUBJ (matka) - VF (peče) - OBJ (vánočku)
- VF= sémantický i gramatický základ (dominující predikát), centrální větný člen, nadřazen subjektu = nemůže být vypuštěn, nevyjádřen"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x480302d5b8bb8.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Valence.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse