Vandalismus

Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá vandalismem, jako jedním ze sociálně patologických jevů. Je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje deskripci vandalismu, jak vznikl samotný pojem. Uvádí rozdělení podle druhů vandalismu, jeho výskyt v populaci podle věkového rozdělení. Dále popisuje tento fenomén jako způsob agrese. Text vymezuje pojem normalita a sociální deviace. Z tohoto rámce pak vychází druhá část práce, v níž je potvrzeno vymezení vandalismu jako sociálně patologického jevu.

Obsah

0.
Úvod
1.
Vandalismus
1.1.
Vznik pojmu
1.2.
Druhy vandalismu
1.3.
Výskyt
1.4.
Vandalismus jako způsob agrese
1.5.
Destruktivní znaky
1.6.
Motivace
1.7.
Vymezení normality a sociální deviace
2.
Vymezení vandalismu jako sociálně patologického jevu
3.
Závěr

Úryvek

"1.7 Vymezení normality a sociální deviace
Dalšími pojmy jsou normalita a sociální deviace. Normalita je vždy vztažena k teritoriu, čase a danému sociokulturním prostředí. Podléhá vývojovým proměnám.
Podle Fišera (2009, s. 21 – 22) je hodnocení normality chování také odlišné vzhledem k dosažené úrovni vývoje hodnotitele. Jiný názor, a tedy hodnocení můžeme zaznamenat (a také předpokládat) u dětí, u dospívajících a u dospělých. Rozlišení, co je ještě normální a co je již odchylkou od společenské normy (abnormalitou), tedy není jednoduché. Vymezení závisí na teoretickém přístupu, použitém měřítku. Hranice mezi normální a abnormální variantou kterékoliv společenské normy je pohyblivá. Nemůže být jednoznačně a přesně určena, mění se totiž v čase a dle aktuálního sociálního kontextu. Hranice normy je tedy pohyblivá, normalita může být posuzována podle mnoha různých kritérií, v závislosti na okolnostech, které toto hodnoceni vyžadují.
Sociální deviací rozumíme jakékoliv porušení obecně uznávaných norem. Jde o velice obsáhlou množinu obsahující jak pozitivní, tak i negativní odchylky. Z pohledu sociální patologie jsou určující deviace s negativními dopady.
Podle Urbanové (2006, s. 83) nelze deviantní chování ztotožňovat s protiprávním jednáním. Deviace je pojem daleko širší, obsahující různorodé formy chování. To není omezeno zpravidla jen najeden čin, ale jde o celý jejich systém. Co se týče práva, tak jako právní vztahy jsou podmnožinou společenských vztahů, tak i deviace vůči právním normám jsou podmnožinou deviací proti společenským normám. Potom dochází k sankcionování deviantního chování státem jen v těch případech, kdy dochází k jeho střetu s právní normou. Protiprávní jednání je tedy pojem užší než sociální deviace. Vztahuje se pouze na jednání, které je v rozporu s právní normou.


2 Vymezení vandalismu jako sociálně patologického jevu
Podle Hayesové (2003, s. 121) stojí za povšimnutí, že tradičně se největší publicity dostalo takovým přístupům k agresi, které tvrdí, že lidé jednající agresivně se nějak „liší“ od ostatních. I když pro tyto teorie existuje měně důkazů než pro jiné, jsou společensky mnohem „pohodlnější“, protože nenutí zbytek společnosti podniknout proti agresi nějaké vážně míněné kroky.
Vandalismus lze definovat, jako sociálně deviantní jev na základě jeho opakovatelnosti. Normy jsou porušovány na různých územích a v různém čase. K porušování dochází jak u jednotlivců, tak i u skupin (party, gangy). Následkům takového destruktivního chování je podle jejich rozsahu přisuzování různě vysoké společenské závažnosti. V daném sociokulturním prostředí je vandalismus vnímán jako působení negativního fenoménu. Jak již bylo uvedeno, vzhledem k poškozování a ničení vzniká majetková škoda, jde tedy o delikventní až kriminální chování. Lze tedy tvrdit, že vandalismus je sociálně deviantní a sociálně patologický jev.
Sochůrek (2001, s. 8) uvádí, že vandalismus „je sociálně patologický jev, charakterizovaný logicky nezdůvodnitelným ničením různých věcných hodnot, obvykle jen pro radost zničení“. Vandalismus se velmi vzácně vyskytuje u dospělých jedinců, někdy je výsledkem řádění davu. Jde o jev typický především u adolescentů - chlapců a výrazně se na něm podílejí party. Dívky se na akcích vandalů aktivně podílejí zcela výjimečně. Někdy může být vandalismus projevem i u náboženských či jiných fanatiků, často trpících psychózou či závažnější formou psychopatie. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18786
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse