Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Vazba podmětu s infinitivem

Vazba podmětu s infinitivem


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Náchod

Charakteristika: Práce je stručná, jasná, barevná. Obsahuje vazby, které se na školách běžně neučí, ale v praktickém životě jsou nezbytné.

Obsah

1.
Obsahuje případy a příklady použití vazby podmětu s infinitivem

Úryvek

"Vazba podmětu s infinitivem
Je neosobnější, než vazba předmětu s inf.
(= Když politik řekne:
Předpokládá se, že stavba bude hotova do tří měsíců x Předpokládám, že stavba bude hotova do tří měsíců
A stavba do tří měsíců hotova není, tak v prvním případě uveřejnil názor většiny, tedy on sám se nemýlil).
1. Say (said) - prý
Vy jste prý z Prahy = You are said to be from Prag
2. Think (thought) – má se za to
Má se za to, že jste z Prahy = You are thought to be from Prag
3. Know (known) – ví se o tom, že
Ví se o vás, že jste z Prahy = You are known to be from Prag
4. Suppouse (supposed) – předpokládá se
Předpokládá se, že jste z Prahy = You are supposed to be from Prag
5. Expect (expected) – očekává se
Očekává se, že je bohatý = He is expected to be rich
6. Believe (believed) – je pokládán za
Je pokládán za bohatého = He is believed to be rich
7. Appear – jevit se
Jeví se jako bohatý – He is appears to be rich
8. Seem – zdá se
Zdá se, že je bohatý – He is seems to be rich

1-6 = trpný rod; 7,8 = činný rod
Musí se dodržovat časové roviny (předpokládá se, že zahynula = přít, min.; předpokládalo se, že zahynula = min, min)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53399b2997c94.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Vazba_podmetu_s_infinitivem.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse