Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Veba Broumov - souvislý účetní příklad

Veba Broumov - souvislý účetní příklad

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve své teoretické části charakterizuje účetnictví, věnuje se účetním jednotkám, zásadám, hlavním účetním nástrojů a obsahu a formě účetního deníku. Druhá, praktická, část je pak souvislým účetním příkladem textilních závodů Veba Broumov. V ní podává stav aktiv a pasiv, účetní případy, rozvahu, obratovou předvahu, deník všeobecný, účtový rozvrh, počáteční a konečný účet rozvážný i účet zisků a ztrát.

Obsah

1.
Charakteristika účetnictví
2.
Účetní jednotky
3.
Účetní zásady
4.
Charakteristika hlavních účetních nástrojů
4.1.
Účetní doklady
4.1.1.
Typy dokladů
4.2.
Účetní knihy
4.3.
Účetní deník
4.3.1.
Obsah a forma účetního deníku
4.4.
Předvaha
4.5.
Účet, jeho podstata a forma
5.
Obsah účetních závěrek
5.1
Rozvaha (bilance)
5.1.1
Aktiva
5.2.1
Definice výnosů a nákladů
5.2.
Výkaz zisku a ztráty
5.2.1
Definice výnosů a nákladů
6.
Praktická část - souvislý účetní případ akciové společnosti Veba Broumov
6.1.
Stav aktiv a pasiv k 31. prosinci 2004
6.2.
Účetní případy v lednu běžného účetního období
6.3.
Rozvaha k 31. prosinci 2004
6.4.
Obratová předvaha
6.5.
Deník všeobecný
6.6.
Účtový rozvrh
6.6.1.
Stavby
6.6.2.
Samostatné movité věci
6.6.3.
Oprávky ke stavbám
6.6.4.
Oprávky k samostatným movitým věcem
6.6.5.
Pořízení materiálu
6.6.6.
Materiál na skladě
6.6.7.
Výrobky
6.6.8.
Pokladna
6.6.9.
Bankovní účty
6.6.10.
Krátkodobé bankovní úvěry
6.6.11.
Peníze na cestě
6.6.12.
Odběratelé
6.6.13.
Dodavatelé
6.6.14.
Zaměstnanci
6.6.15.
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
6.6.16.
Ostatní přímé daně
6.6.17.
Daň z přidané hodnoty
6.6.18.
Základní kapitál
6.6.19.
Spotřeba materiálu
6.6.20.
Spotřeba energie
6.6.21.
Opravy a udržování
6.6.22.
Cestovné
6.6.23.
Mzdové náklady
6.6.24.
Zákonné sociální pojištění
6.6.25.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
6.6.26.
Tržby za vlastní výrobky
6.6.27.
Změna stavu výrobků
6.7.
Počáteční účet rozvážný
6.8.
Konečný účet rozvážný
6.9.
Účet zisků a ztrát

Úryvek

"702-KONEČNÝ ÚČET ROZVAŽNÝ
Datum Doklad Obsah zápisu Proti účet Kč Datum Doklad Obsah zápisu Proti účet Kč
31.1 19a STAVBY 021 2 0 0 0 0 0 0 - 31.1 19c OPRÁVKY KE STAVBÁM 081 4 0 0 0 -
31.1 19b SMV 022 1 9 0 0 0 0 0 - 31.1 19d OPRÁVKY K SMV 082 1 6 0 0 0 -
31.1 19e MATERIÁL NA SKLADĚ 112 2 4 0 0 0 0 - 31.1 19i KBÚ 231 1 8 0 0 0 0 -
31.1 19f VÝROBKY 123 - - 31.1 19j PENÍZE NA CESTĚ 261 - -
31.1 19g POKLADNA 211 3 0 0 0 - 31.1 19l DODAVATELÉ 321 3 1 4 1 6 0 -
31.1 19h BÚ 221 7 6 0 0 0 - 31.1 19m ZAMĚSTNANCI 331 8 0 0 0 0 -
31.1 19k ODBĚRATELÉ 311 6 1 8 8 0 0 - 31.1 19n ZÚČT. S INS. SOC. ZAB. 336 4 3 0 5 0 -
19o OSTATNÍ PŘÍMÉ DANĚ 342 5 2 0 0 -
19p DPH 343 4 8 6 4 0 -
19q ZÁKLADNÍ KAPITÁL 411 4 1 0 0 0 0 0 -
21 VH - Zisk 4 6 7 5 0 -
31.1 - OBRAT 4 8 3 7 8 0 0 - 31.1 - OBRAT 4 8 3 7 8 0 0 -

710-ÚČET ZISKŮ A ZTRÁT
Datum Doklad Obsah zápisu Proti účet Kč Datum Doklad Obsah zápisu Proti účet Kč
31.1 20a SPOTŘEBA MATERIÁLU 501 3 1 0 0 0 0 - 31.1 20h TRŽBY ZA VL. VÝROBKY 601 5 2 0 0 0 0 -
31.1 20b SPOTŘEBA ENERGIE 502 4 0 0 0 - 31.1 20i ZMĚNA STAVU VÝR. 613 - -
31.1 20c OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 511 1 0 0 0 0 -
31.1 20d CESTOVNÉ 512 1 0 0 0 -
31.1 20e MZDOVÉ NÁKLADY 521 9 5 0 0 0 -
31.1 20f ZÁKONNÉ SOC. POJ. 524 3 3 2 5 0 -
31.1 20g ODPISY DNM A DHM 551 2 0 0 0 0 -
31.1 21 VH - ZISK 4 6 7 5 0 -
31.1 - OBRAT 5 2 0 0 0 0 - 31.1 - OBRAT 5 2 0 0 0 0 -"

Poznámka

Teoretická část práce se kryje s prací Základy účetnictví. Práce obsahuje velké množství tabulek. Čistý text tvoří cca 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12384
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse