Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vedení lidí se specifikací na vůdcovství neboli leadership

Vedení lidí se specifikací na vůdcovství neboli leadership

Kategorie: Management, Osobnost managera

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem práce je charakterizovat vlastnosti a okolnosti, které z řádového manažera mohou udělat efektivního a schopného leadera. Autorka seznamuje s problematikou vedení, uvádí výsledky několika výzkumů provedených na amerických univerzitách, které se zabývaly vůdcovstvím, a také se věnuje efektivnímu leaderovi, definuje jeho vlastnosti a schopnosti. V závěrečné kapitole zjištěné informace sumarizuje.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika vedení
3.
Vůdcovství (leadership)
3.1
Teorie vedení založené na rysech vedoucího
3.2
Teorie založená na způsobu chování
3.2.1
University of Iowa
3.2.2
Ohio State University
3.2.3
University of Michigan
3.2.4
Manažerská mřížka
3.3
Kontingenční teorie
3.3.1
Fiedlerův kontingenční model
3.3.2
Situační teorie (Situational Leadership Theory)
3.3.3
Model participativního vůdcovství
3.3.4
Model vztahu cesty a cíle
4.
Jak se tedy stát efektivním lídrem
5.
Závěr
6.
Příloha
7.
Použitá literatura

Úryvek

"1. Charakteristika vedení
Existuje mnoho pohledů na vedení a také mnoho interpretací jeho významu. Můžeme říci, že vedení je schopnost přimět ostatní, aby následovali nebo dělali věci ochotně. Je obtížné najít o vedení všeobecně přijatelné tvrzení, když se udává, že existuje více jak 400 definic, ale v podstatě se jedná o vztah, kterým jedna osoba ovlivňuje chování a jednání ostatních. Vedení lidí tedy patří mezi jednu ze základních manažerských činností. Vedení lze chápat jako schopnost řídit, stimulovat a motivovat zaměstnance firmy. Vedení je součástí řízení, je to schopnost přesvědčovat jiné, aby se s nadšením snažili o dosažení stanovených cílů. Je to proces, pomocí nějž se jedinec snaží ovlivnit ostatní. Důkazem úspěšného vedení ze strany manažera může být aktivní přístup zaměstnanců k práci a především naplňování cílů dané firmy nebo organizace. Bohužel platí, že ne všichni manažeři jsou zároveň i efektivními vedoucími.
Vedení je v rámci chodu organizace nezbytné a jedná se o dynamický proces. Dobré manažerské vedení pomáhá rozvíjet týmovou práci a propojení individuálních a skupinových cílů. Kladením důrazu na důležitost práce, kterou lidé vykonávají, podporuje vnitřní motivaci. Nelze říci, že manažer i vůdce by bylo totéž. Management je nejčastěji definován jako vykonávání práce prostřednictvím druhých lidí s cílem dosáhnout definovaných výsledků, kde se klade důraz především na výkon. V nadneseném slova smyslu můžeme říct, že manažer nepracuje. U vedení je důraz kladen na mezilidské vztahy v širokém smyslu. Je často spojováno s nadšeným chováním těch, kdo mají daný úkol splnit, a kteří ochotně následují svého vedoucího. Vedení ale nemusí být nutně vyjádřeno funkcí v rámci organizace, protože mnoho lidí vykazuje chování vůdce i bez jeho oficiálního jmenování.

2. Vůdcovství (leadership)
Leadership je umění ovlivňovat lidi tak, aby ochotně a nadšeně usilovali o dosažení skupinových cílů. Jedná se o vzájemný vztah mezi těmi, kdo vedou a těmi, kdo se nechají vést, neboli jsou vedeni. Dochází k zintenzivňování řídících kvalit managementu. Vůdcovství je založeno na čtyřech pilířích, a to schopnosti využívat efektivně a odpovědně svou moc, schopnosti pochopit, že motivace lidí závisí na čase a situaci, schopnosti inspirovat svůj tým a působit takovým způsobem, který vytvoří příznivé pracovní prostředí.
Management lze chápat jako určitý soubor dovedností, technik a nástrojů, které manažer používá k tomu, aby mohl efektivně řídit lidi. Pro leadership nejsou tak podstatné nástroje a techniky řízení, ale důležitá je především osobnost leadera (vedoucího, vůdce), jeho žebříček hodnot, vize, schopnost rozvíjet, inspirovat a motivovat ostatní. V ideálním případě je manažer i leaderem. Leader se rozhoduje na základě zkušeností, pomocí dostupných exaktních nástrojů (dotazníky, rozhovory,…), ale převažující význam má pro jeho práci především intuice, protože zde působí řada obtížně měřitelných faktorů.

2.1. Teorie vedení založené na rysech vedoucího
Leadership začal vzbuzovat zájem od doby, kdy lidé začali spolupracovat ve skupinách (týmech) a definovali si tak společné cíle. Samotný leadership, jako obor, se začal studovat na počátku 20. století, kdy první teorie byly zaměřeny na leadery (teorie rysů) a na to, jaké je lídr schopen vybudovat v týmu vztahy."

Poznámka

Práce obsahuje schéma manažerské mřížky a 1 tabulku. Rozsah čistého textu je cca 5,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20900
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse