Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Věk prvorodiček

Věk prvorodiček

Kategorie: Demografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá trendem zvyšování věku prvorodiček v ČR, a potažmo i v celé Evropě. Popisuje důvody a následky zvyšování věku matek. Uvádí současné biologické, i ekonomické podmínky dnešních lidí. Rozebírá rozdíly v porodnosti mezi regiony České republiky, i celé Evropy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Situace v ČR
3.
Důvody pro vyčkávání
4.
Názory odborníků
5.
Názor autorky

Úryvek

" Důvodem pro vyčkávání a „přibržďování“ tzv. biologických hodin je především narůstající váha vzdělání a potřeba ekonomického a sociálního zajištění, v dnešním světě jedny z nejdůležitějších podmínek založení rodiny pro mladé páry. V první polovině devadesátých let se navíc začíná objevovat faktor pozdějšího zahájení sexuálního života, na nějž se v této souvislosti také často zapomíná. V neposlední řadě je trend třicetiletých prvorodiček spojený i s mohutným rozmachem antikoncepčních prostředků.
Mnoho odborníků považuje tento vývoj za nepřirozený, ba dokonce nebezpečný, a proto si myslím, že je důležité připomenout, že například ve třicátých letech minulého století byl průměrný věk matek prvorodiček dokonce ještě vyšší než dnes. A důvod? Až nápadně se podobá tomu, který dnes slýcháme podezřele často, totiž že dítě je ve své podstatě drahá záležitost a jeho potencionální zodpovědní rodiče musí nejdříve zajistit sami sebe a až poté začít myslet na potomky. V jistém smyslu se není co divit, na paternalistickou úlohu státu, na kterou byli lidé zvyklí v dobách komunismu se již dnes spoléhat nelze.
Nyní bych ráda přikročila k (podle mého názoru) velmi zajímavému srovnání regionů. V přiložené tabulce jsou prezentovány údaje od osamostatnění ČR až do roku 2005. Po podrobnějším prozkoumání zjistíme, že zatímco věk matky při porodu s léty plynule narůstá, jemné rozdíly mezi regiony zůstávají zachovány. Nabízí se otázka proč tomu tak je, logicky vzato by se měly s rozvojem regionů a tolik proklamovanou globalizací rozdíly postupem času spíše smazávat. Hned z prvního pohledu na tabulku je zřejmé, že po celé období je to naše hlavní město Praha, jež se svými hodnotami mnohdy i o více než dva roky vymyká celorepublikovému průměru. Najít odpověď na otázku proč zrovna Praha má dlouhodobě ve svých porodnicích starší matky než je v naší zemi běžné není tak složité. Hlavním důvodem je podle mého názoru souhra několika faktorů, a to především rozdílný žebříček životních hodnot, větší svoboda volby mezi rodinou a kariérou a v neposlední řadě také fakt že obecně více žen ve větších městech než na vesnicích užívá antikoncepci. (V této souvislosti je třeba dodat, že v rámci bývalých okresů se v závěsu za Prahou umístily Brno-město a Plzeň-město). Nezanedbatelný vliv má také způsob, jakým lidé na vesnicí vidí neprovdanou a bezdětnou třicetiletou ženu. Jako chvályhodně nezávislou, samostatnou a zdravě emancipovanou ženu rozhodně nikoli. Kdybych měla říci několik slov o krajích na opačném konci tabulky, tedy Karlovarském a Ústeckém, kde je výrazně vyšší podíl mladších matek, bylo by to nejspíše něco o nepříliš reprezentativní sociální situaci v těchto oblastech.
Když už bereme v potaz geografické hledisko, pozoruhodná je také mapa, která demonstruje situaci prvorodiček v rámci celé Evropy. Na této mapě je téměř dokonale vidět rozdíl mezi západní Evropou a skandinávskými zeměmi, Evropou střední, která se již na vyspělé státy co do věku matek dotahuje, a Evropou východní, která je (když použijeme přiléhavé přirovnání) nyní někde na úrovni samostatné České republiky v plenkách. Přesněji řečeno, ženy ve státech západní Evropy mají své první potomky zpravidla v rozmezí 28 až 30 letech, data za střední Evropu a Pobaltí se pohybují kolem 26 až 28 let a Evropa východní má ve svých porodnicích většinou prvorodičky mladší, a to do 26 let věku.
Na závěr lze shrnout, že i tak na první pohled specifický faktor jako věk matky při porodu je v zásadě velmi ovlivněn vyspělostí státu a potažmo i regionu, a to vyspělostí nejen ekonomickou, ale i sociální a kulturní. Věk matek při porodu se v poslední době stává často citovanou demografickou charakteristikou. Všeobecný trend jeho zvyšování je patrný prakticky ve všech státech Evropy, a to především v její východní části. Otázkou zůstává kam až se ona pomyslná hranice věku matky prvorodičky vyšplhá. Ano, medicína je dnes opravdu tak vyspělá, že i ženy, kterým by ještě před několika lety bylo mateřství přírodou odepřeno, mohou mít zdravé děti. Mnohdy k tomu ani nepotřebují muže. Vyvstává otázka, zda jde o přirozený pokrok lékařství a životního stylu či se jedná o lidskou pohodlnost a neschopnost vyrovnat se s tím, co nám život přinese či odepře. Mít první dítě ve třiceti je z dnešního pohledu zcela normální, pokud přihlédneme k průměrné naději na dožití člověka a potřebě zabezpečit rodinu. Když ale vezmeme v úvahu biologické hledisko, ze kterého nám jasně vyplývá, že ženské tělo je nejlépe připraveno na mateřství kolem 20 roku, je třeba pečlivě zvážit všechna pro a proti, a vybrat onu pověstnou zlatou střední cestu. "

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a mapy. Čistého textu v práci je cca 2,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15036
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse