Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Velké zeměpisné objevy v 15. a 16. století a jejich důsledky

Velké zeměpisné objevy v 15. a 16. století a jejich důsledkyKategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Havířov - Prostřední Suchá

Charakteristika: Dvanáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje velké zeměpisné objevy v 15. a 16. století a také důsledky těchto objevů. Nejprve nastiňuje podmínky a příčiny zámořských plaveb a sleduje slavné cesty Portugalců a Španělů. Poté přibližuje hospodářství, společnosti či kulturu indiánských říší v Americe a na závěr vypisuje důsledky zámořských cest.

Obsah

1.
Renesance a humanismus
2.
Hospodářské příčiny zámořských plaveb
3.
Portugalské cesty
3.1.
Bartolomeo Diaz
3.2.
Vasco de Gama
4.
Španělské cesty
4.1.
Kryštof Kolumbus
4.1.1.
3. 8. 1492
4.1.2.
12. 10. 1492
4.2.
Vasco de Balboa
4.3.
Amerigo Vespucci
4.4.
Vicente Pinzón
4.5.
Fernando Magalhaes
5.
Indiánské říše v Americe
5.1.
Peru
5.2.
Máyové
5.2.1.1.
Stará říše
5.2.1.2.
Nová říše
5.2.1.3.
Hospodářství
5.2.1.4.
Kultura
5.2.1.5.
Vysoká úroveň vědy
5.2.1.6.
Architektura
5.3.
Aztékové
5.3.1.1.
Společnost
5.3.1.2.
Hospodářství
5.3.1.3.
Kultura
5.3.1.4.
Architektura
5.4.
Toltékové
6.
Důsledky zámořských cest

Úryvek

"Po celý středověk přetrvává geocentrický názor na svět: Země je střed vesmíru, Země je plochá a existují na ní 3 kontinenty (Evropa, Afrika, Asie). Středem Země je Jeruzalém.
Od dob Koperníka se ujímá názor heliocentrický - Země je kulatá a otáčí se kolem své osy a Slunce.
Renesance a humanismus - dvě součásti jediného kulturního proudu a způsobu života, je spolu s reformací východiskem k vytvoření novověké moderní evropské společnosti a kultury, nového způsobu života a myšlení.
Na rozdíl od mysticky orientované gotiky obrat k člověku (odklon od víry, důsledek církevního schizmatu, reformace), pokles víry a únik k pozemským radostem a slastem, důraz na prioritu pozemského života.
Hospodářské příčiny zámořských plaveb
- hledání nových odbytišť, zdrojů surovin, růst poptávky po luxusním zboží (hedvábí, drahokamy) a koření z orientu (nic z toho v Evropě nebylo)
- 1453 - obsazení Malé Asie a Cařihradu Turky, obchodní cesta do Persie, Indie a Číny po souši narušena, kontrolována, vysoké clo
- hledání nového způsobu dopravy zboží do Indie, podpora námořní plavby
- hledání nových zdrojů zlata a stříbra
- touha po poznání světa (vliv humanismu)
Předpoklady - zlepšení orientace na moři, zdokonalen kompas - od roku 1300 s magnetickou střelkou, technické zdokonalení lodí - rychlost, pevnost, spolehlivost, zdokonalení plachet
Portugalské cesty
- podél Afriky do Indie
- Bartolomeo Diaz
 žil v letech 1450 - 1500
 ve službách portugalského krále Jana druhého
 podnikl cestu podél západoafrického pobřeží hluboko na jih, překonal silnou 13denní bouři , dosáhl nejjižnějšího cípu Afriky a obeplul ho ,on sám ho nazval mys bouří (později ho Jan II. přejmenoval na mys Dobré naděje - věřil, že tudy vede cesta do Indie)
 Diaz zemřel při jedné z dalších výprav právě u mysu Dobré naděje, tentokrát byla bouře silnější než on.
- Vasco de Gama
 žil v letech 1469 - 1524
 roku 1497 jako první Portugalec po strastiplných překážkách ( nedostatek vody , kurděje ) doplul do Indie,
 výpravu tvořili 3 lodě se 148 námořníky, obeplul mys Dobré naděje a doplul do města Kalikatu na západním pobřeží Indie
 Portugalci začínají budovat základny v Indii a Číně, spravují však malé území kolem základny, zboží získáno velmi lacino nebo násilím"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5082bde9189ac.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Velke_zemepisne_objevy_15_16_stoleti_dusledky_MO.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse